04 maj 2020

Tryggar samhällsviktigt flyg

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har beslutat att införa en temporär allmän trafikplikt på ett antal flyglinjer till och från Norrland och Gotland. Syftet är att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för transporter av personer och gods för samhällsviktiga ändamål.

Uppdaterades senaste: 04 maj 2020