04 maj 2020

Utökade låne- och garantimöjligheter för företag

Regeringen och samarbetspartierna är överens om ytterligare åtgärder som ska underlätta för svenska företag, särskilt små och medelstora, att finansiera sig i ett besvärligt läge. Det handlar bland annat om ett kapitaltillskott till Almi.

Uppdaterades senaste: 04 maj 2020