Vård och omsorg

För oss socialdemokrater kommer välfärden alltid först – inte minst under en pågående pandemi. Pengar ska och kommer inte vara ett problem för arbetet mot viruset.

För oss är det viktigt att säkerställa en god arbetsmiljö för personal i välfärden – särskilt vid den här tidpunkten. Det är trots allt välfärdens medarbetare som står i frontlinjen mot viruset. Därför är det av yttersta vikt att sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning finns där behoven finns, och att det snabbt kan omfördelas inom landet.

Tillsammans med myndigheterna och landets kommuner och regioner arbetar vi i riksdag och regering för att tillgodose välfärdens behov, öka tillgången av intensivvårdsplatser och tillhandahålla skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial till personal i välfärden. Vi kommer ta oss igenom den här krisen tillsammans.

På den här sidan kan du läsa mer om hur vi ser till välfärden och dess medarbetare får de resurser som krävs och det de behöver i kampen mot Covid-19.

 • Inställda operationer ska inte leda till förlorad sjukpenning

  2020-07-02 Regeringen har nu tagit viktiga beslut så att inställda operationer till följd av coronapandemin inte ska leda till att människor förlorar sin sjukpenning.
 • Nya initiativ för testning och smittspårning

  2020-06-05 Vi är nu i en ny fas som möjliggör nya initiativ för testning och smittspårning. Det handlar i korthet om att staten åtar sig att betala för all testning för aktiv infektion men också att stärka regionernas kapacitet vad gäller antikroppstestning.
 • Nya åtgärder för att stärka äldreomsorgen och vården under coronakrisen

  2020-05-12 Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om nya åtgärder med anledning av coronapandemin. Bland annat föreslås ett äldreomsorgslyft som innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid vilket möjliggör fler fasta anställningar.
 • Särskilt utsatta riskgrupper

  2020-05-04 Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att identifiera vilka grupper som löper störst risk att drabbas av ett allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19. Detta görs bland annat för att kunna fastställa vilka riskgrupper som ska erhålla ersättning när de stannar hemma från arbetet, för att undvika coronasmittan.
 • Utökad testning av Covid19

  2020-05-04 Provtagningen för covid-19 ska utökas i Sverige. Dels för att fortsatt säkerställa provtagning av prioriterade grupper inom hälso- och sjukvården - både bland patienter och personal. Men även för att lindra effekter på samhället och ekonomin av ett stort bortfall på personal inom andra särskilt viktiga verksamheter.
 • Besöksförbud på äldreboenden

  2020-05-04 Regeringen har beslutat om ett nationellt besöksförbud på landets samtliga äldreboenden för att förhindra spridningen av viruset.
 • Begränsat uttag av läkemedel

  2020-05-04 Apoteken får från och med idag, den 1 april, inte lämna ut en större mängd läkemedel än den mängd som patienten behöver för en tremånadersperiod. Detta görs för att stoppa hamstring av läkemedel under coronakrisen.

 • Snabbspår för skyddsutrustning till sjukvården

  2020-05-04 Regeringen inför nu ett snabbspår för kvalitetssäkring av skyddsutrustning. Detta görs för att få fram mer skyddsutrustning till sjukvården och dess personal.
 • Strategi för utökad nationell testning av covid-19

  2020-04-30 Den Socialdemokratiskt ledda regeringen har presenterat en strategi för kraftigt ökat antal tester för covid-19. Bedömning är att vi kan testa och analysera 50 000 till 100 000 prover per vecka, bland annat tack vare att självtestning kan utökas.
 • Vårbudgeten har lämnats till riksdagen

  2020-04-15 Den socialdemokratiskt ledda regeringen har sedan i början av mars tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna presenterat en rad förslag i fem extra ändringsbudgetar på skarpa åtgärder för att begränsa smittspridningen och mildra de samhällsekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin. Nu har regeringen överlämnat den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudget för 2020 till riksdagen.
 • Höjda statsbidrag till kommuner och regioner

  2020-04-02 Den socialdemokratiskt ledda regeringen har presenterat ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.
 • Slopad karensavdrag för fler grupper

  2020-03-13 Det tillfälligt slopade karensavdraget ska inte bara omfatta personer i anställning, företagare och personer med arbetslöshetsersättning utan även personer med aktivitetsstöd, etableringsersättning och utvecklingsersättning.
 • Extra ändringsbudget med anledning av coronaviruset

  2020-03-11 Regeringen är överens med Centerpartiet och Liberalerna om en extra ändringsbudget, som har presenterats idag med anledning av coronaviruset.