Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Högkostnadsskydd

Priserna på el är extremt höga sedan Rysslands olagliga och brutala invasion av Ukraina och till följd av Rysslands agerande på energimarknaden. Det är uppenbart att vi befinner oss i en krigsekonomi i energisektorn. Därför vill den socialdemokratiska regeringen införa ett högkostnadsskydd för elpriser för svenska hushåll och företag. Det når alla som nu oroar sig för höga elpriser – från hushåll och småföretag till de stora industrierna och den lilla idrottsföreningen.


Sverige vill även göra om EU:s elmarknad. Genom att koppla bort priset på el från de ryska gaspriserna kan elpriserna halveras i södra Sverige. Något Sverige drivit i EU-förhandlingar och nu fått med de andra EU-länderna på.


Vårt budskap är tydligt: Vi socialdemokrater kommer alltid ta ansvar för hushåll och företagen i en osäker tid.

Det här innebär vårt förslag om högkostnadsskydd:

  • Vi har tidigare gett besked om att minst 60 miljarder av de avgifter som betalats in till Svenska Kraftnät ska återföras till svenska hushåll och företag.

  • I och med att priserna är så höga som de är just nu, ser vi att det finns ytterligare muskler att möta ett ytterligare förvärrat läge. Det kan handla om hela 90 miljarder kronor under 2022 och 2023, som ska sänka priser eller återföras till hushåll och företag.

  • Det innebär att det samlade stödet för svenska hushåll kan bli upp emot fem gånger så omfattande som förra vinterns elpriskompensation.

  • Genom åtgärder som sänker priserna, sänker nätavgifterna eller ger återbäring till hushållen ska detta stöd nå hushållen så snart som möjligt.

  • Vi vill se åtgärder som i första hand riktar sig till södra Sverige, det vill säga dem som har betalat ett mycket högt elpris. Men vi lämnar till Svenska Kraftnät att återkomma med en mer exakta och smart utformade förslag. För oss är det mycket viktigt att åtgärderna blir så effektiva som möjligt.

  • Återbäringen ska göras på ett sätt som lindrar den tuffa situation som vi ser just nu och måste göras på ett varsamt sätt så att det i möjligaste mån inte bidrar till ett ökat inflationstryck.

  • Vi vill införa en elräkningsakut. Det vill säga att staten ska erbjuda lån till elhandelsbolag för att säkra att de ska kunna erbjuda avbetalningsplaner till de kunder som har svårt att betala sina elräkningar direkt. Vi ser att en sådan åtgärd behövs eftersom den yttersta konsekvensen för den som inte klarar av att betala elräkningen brukar vara är att elen stängs av.

Uppdaterades senast: