Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Att klara klimatomställningen är vårt gemensamma ansvar. Socialdemokraterna vill genomföra en kraftfull klimatomställning som fungerar för alla i Sverige. Du ska inte sluta göra saker, men du ska kunna göra dem på nya hållbara sätt.


Jobben som klimatinvesteringarna skapar ska hamna i Sverige med svenska löner och kollektivavtal. Du som behöver utbildning för att byta bana ska få det.


Socialdemokraterna vill öka takten i klimatomställningen med fokus på tre områden:


  1. Nya jobb i Sverige.
  2. Klimatomställning som fungerar för vanligt folk, varje dag.
  3. Billig el här och nu.


Klimatförändringarna sker här och nu. Vi ska öka samhällets beredskap mot extremväder. För att inte skyfall ska svämma över städer, torka slå ut hela skördar och skogsbränder breda ut sig. Vi ska sätta en standard för hela världen och visa att klimatomställningen skapar nya jobb och möjligheter, i framtiden och här och nu.


Vårt Sverige kan bättre.

Så vill vi öka takten i klimatomställningen

1. Nya jobb i Sverige

När vi ställer om vår industri och vår energiproduktion ökar vi Sveriges säkerhet, skapar nya jobb i hela landet och sänker klimatutsläppen. Vi ska växla upp vår gröna industriella revolution ännu mer och snabbt bygga ut billig el och storsatsa på grön teknik. Då kan våra industriarbetare och ingenjörer leverera de klimatlösningar världen efterfrågar. Det stärker svensk ekonomi och välfärd samtidigt som vi minskar utsläppen.

Just nu tävlar världens företag om att ta fram nya fossilfria tekniker och produkter. Här ska Sverige gå före och axla ett internationellt klimatledarskap, både för klimatets och jobbens skull. Vi ska se till att de nya jobben som klimatomställningen skapar hamnar i Sverige och inte i andra länder. Det är länderna i framkant av omställningen som kommer se högst tillväxt och flest jobb, inte de som fortsätter vara beroende av skurkstaters fossila bränslen.

De nya jobb som omställningen skapar ska ha bra villkor, svenska löner och kollektivavtal. Alla ska ha ekonomisk trygghet vid sjukdom eller arbetslöshet. De som arbetat ett helt yrkesliv ska kunna leva på sin pension. Det är en fråga om respekt.

2. Klimatomställning som fungerar för vanligt folk, varje dag

Vi vill att det blir enklare att ställa om oavsett var i landet man bor eller hur mycket man tjänar. Vi måste skapa hållbara lösningar också för dem som bor i gles- eller glesbygd och som behöver bilen för att få vardagen att gå ihop. Bilen är här för att stanna men ska bli klimatvänlig, samtidigt som det ska bli enklare att resa kollektivt i hela landet.

Svenska folket ska inte vara beroende av skurkstater för att köra bil eller värma huset.

Klimatförändringarna slår redan mot människors plånböcker genom högre matpriser och riskerar att skada vår svenska natur. Vi behöver alla bidra, men det har varit för dyrt och svårt för många att ställa om. Klimatomställningen har inte varit tillräckligt rättvis och för mycket har lämnats till marknadskrafterna.

Politiken måste stötta omställningen, så att stora kostnader inte hamnar på enskilda människor och företag. Nu krävs det att vi tillsammans ökar takten i omställningen, använder moderna lösningar och ser till att ingen lämnas efter. Klimatomställningen är den största möjligheten vi har att göra Sverige rikare.

3. Billig el här och nu

Ingen ska behöva känna en klump i magen när elräkningen kommer och industrin ska veta att den kan få den el som behövs när den ställer om för att minska klimatutsläppen. Putins invasion av Ukraina har dessutom med all tydlighet visat att beroendet av fossila bränslen är ett hot mot vår säkerhet. De höga elpriserna slår hårt mot människors plånböcker.

Om vi ska få till billig el snabbt så behöver vi alla typer av energislag. Vi möjliggör en stor energikälla genom vindkraft långt ute till havs, vi uppmuntrar till mer solceller och vi värnar vattenkraften. Kärnkraften är därutöver en viktig del av svensk elproduktion och kommer vara det under lång tid framöver.Vi vill se ett land där vi samlas för att utveckla gemensamma lösningar. En stabil och utbyggd energiförsörjning med rimliga priser är viktigt för ett tryggare och starkare samhälle.

Hjälp oss öka takten i klimatomställningen!

Du behövs i kampen för att rädda klimatet. Bli medlem och engagera dig i Socialdemokraterna redan idag!