Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Vilka som styr Sverige spelar roll för dig och dina arbetskamrater

Vi vill bygga ett starkare och tryggare samhälle för vanliga arbetare, det vill säga dig och dina arbetskamrater.

I Sverige ska det vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Alla som kan jobba ska jobba och du som jobbar ska ha en bra lön, trygga arbetsvillkor och en pension som går att leva på. I Socialdemokraternas Sverige ska alla känna sig trygga med att välfärden finns där när vi behöver den. Och tillsammans ska vi vända på varje sten för att bryta segregationen och stoppa våldet och brottsligheten.

Mot vår vision och vårt arbete för ett starkare och tryggare samhälle står Sveriges mest högerkonservativa regerings­alternativ i modern tid, bestående av både Moderaterna och SD och deras blåa politik. En politik som minskar tryggheten för vanligt folk – både på arbetsplatsen och för de som drab­bas av arbetslöshet eller sjukdom. En politik där marknadens principer styr över svensk skola och sjukvård, och där plån­bokens tjocklek går före behov.

Sverige kan bättre. Den 11 september avgör du vilka som ska styra Sverige. Rösta på Socialdemokraterna för ett rödare, starkare och tryggare Sverige för vanligt folk.

Bild med texten Rött.
 • Avskaffa den otryggaste anställningsformen allmän visstid och stoppa hyvlingen av arbetstid.
 • Möjlighet till studiestöd för att plugga vidare mitt i livet.
 • Inför heltid som norm.
 • Svenska kollektivavtal ska gälla för alla som arbetar i Sverige.
 • Krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling.
 • Krafttag mot arbetslivskriminalitet och exploatering av utländsk arbetskraft.
 • Nollvision för dödsolyckor på jobbet.
 • Skärpta påföljder vid allvarliga arbetsmiljöbrott.
 • Satsning på Arbetsmiljöverket och de regionala skyddsombuden.
 • Höjda pensioner så att du får minst 70 % av slutlönen i pension.
 • Stärkt a­-kassa och höjt tak.
 • Förbättrat sjukförsäkringen genom att bland annat höja taket och avskaffa den bortre tidsgränsen för ersättning.
 • Fortsatta satsningar på stärkt välfärd i hela landet.
 • Stopp för vinstjakten så att våra skatte­pengar går till det de är avsedda för.
 • Säkerställa att alla medborgare får vård efter behov.
Bild med texten Blått.
 • Dubbla provanställningstiden från 6 till 12 månader vilket förlänger tiden det tar att få en trygg anställning.
 • Sänk lönerna genom att lagstifta om lägre ingångslön.
 • Återinför ”Lex Laval” och öppna upp för utländska företag att dumpa löner och villkor.
 • En mer oreglerad arbetskraftsinvand­ring utan krav på schyssta villkor.
 • Inskränka strejkrätten genom att begränsa möjligheten till sympati­åtgärder.
 • Nej till utökade möjligheter för fackliga skyddsombud att kontrollera arbetsmiljön på fler arbetsplatser.
 • Lägga ner arbetsmiljöforskningen.
 • Sänkt ersättning vid sjukdom och arbetslöshet.
 • Slopat skatteavdrag för avgiften till facket och a-­kassan vilket gör det dyrare att vara med.
 • Återinföra den bortre tidsgränsen för hur länge man ska kunna få ersättning vid sjukdom vilket skulle öka antalet som blir utförsäkrade.
 • Sänka skatten för de redan rikaste.
 • Fortsätta tillåta att våra skattepengar går till välfärdskapitalisternas vinster.
 • Fortsätta tillåta att den som har en privat försäkring eller kan betala får gå före i vårdkön.

Arbetsmarknadspolitiska framgångar de senaste åren

Trots en blå högermajoritet i Sveriges riksdag har vi lyckats driva igenom flera reformer som inneburit förbättringar för landets arbetare:

 • Avskaffat ”Lex Laval” för att facket ska kunna kräva att svenska villkor och löner ska gälla för alla arbetare som jobbar i Sverige.
 • Tagit krafttag mot arbetslivskrimina­liteten och bland annat infört brottsrubriceringen människoexploatering för att sätta dit skrupellösa arbets­givare som utnyttjar arbetare från andra länder.
 • Infört huvudentreprenörsansvar i bygg och anläggningssektorn för mer ordning och reda och att fler ska jobba under schyssta villkor och kollektivavtal.
 • Tagit beslut om ett helt nytt omställ­ningsstudiestöd som kommer ge alla anställda oavsett anställningsform möjlighet att ställa om och vidare­utbilda sig genom hela yrkeslivet.

Läs mer om våra arbetsmarknadspolitiska framgångar här.

Ytterligare hot mot din och dina arbetskamraters trygghet och villkor

Om Sverige skulle få den mest högerkonservativa regeringen någonsin efter höstens val finns flera hot mot vanliga arbetares trygghet och villkor på jobbet:

 • Vill försämra företrädesrätten till återanställning och tillåta arbets­givaren att göra fler undantag från turordningsreglerna.
 • Säger nej till att ställa tydliga krav kring villkor och löner vid offentliga upphandlingar.
 • Vill avskaffa de regionala skydds­ombuden och säger nej till den noll­vision mot dödsolyckor i arbetslivet som skulle innebära ett tydligt mål om att ingen arbetare ska dö på jobbet.

Engagera dig för ökad
trygghet för dig och dina arbetskamrater

Du behövs i kampen för ökad trygghet för dig och dina arbetskamrater. Bli medlem och engagera dig i Socialdemokraterna redan idag!