Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Stöket som råder i svensk skola gör att elever far illa. Barnen lär sig för lite och riskerar att hamna på glid. Samhället har alltför länge låtit marknaden styra skolan – det är hög tid att vi tar tillbaka kontrollen. Skattepengar som ska gå till fler lärare och mindre klasser. Inte plockas ut som vinst eller gå till religiösa extremister och andra olämpliga ägare som driver friskolor.

Vårt Sverige kan bättre

Lärarna ska ha mandat att hålla ordning i klassrummen och skapa studiero. Sveriges skolor ska ha fler anställda och fokus på kunskap och studiero – inte vinstuttag eller religiös indoktrinering.

Socialdemokraterna har nyligen genomfört en rad lagförändningar för att förbättra skolans arbete med trygghet och studiero. Bland annat har mobilförbud under lektionstid införts och personalen har fått ökade befogenheter att ingripa vid stök och oroligheter i skolan. Från och med denna sommar blir det även enklare för rektorer att omplacera eller stänga av elever som agerat hotfullt och vi har gjort det enklare för Skolinspektionen att stänga ner skolor med allvarliga brister.

Men mer måste göras. Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan.

Vi föreslår

  • ett vinststopp med krav på att skattepengarna som friskolekoncernerna får ska användas till barnen – inte till vinstuttag.
  • stramare kontroll över vem som får driva skola i Sverige för att få bort oseriösa aktörer.
  • samma möjlighet till skolplats åt alla barn, inga möjligheter att paxa plats i kön redan på BB.

  • stärkt elevhälsa och särskilt stöd till elever som behöver det.
  • förbjud fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning.

Fler lärare istället för vinster

De fyra största skolkoncernerna gjorde bara förre året drygt 1,3 miljarder kronor. Det motsvarar cirka 2 200 fler lärare i grundskolan. Se många lärare som hade kunnat anställas på skolorna där du bor.

Stoppa vinstjakten i skolan!

Vinstjakten i Sveriges skolor måste stoppas!

Samhället har alltför länge släppt kontrollen till marknaden. Skattepengar som ska gå till fler lärare och mindre klasser plockas ut som vinst och religiösa extremister och andra olämpliga ägare får driva friskolor.

Det är hög tid att vi tar tillbaka kontrollen över den svenska skolan. Skolan ska vara till för eleverna – inte för giriga riskkapitalister.

Engagera dig!

Du behövs i kampen för att stoppa stöket i skolan. Bli medlem och engagera dig i Socialdemokraterna redan idag!