Gå till innehåll

Ledarskapsutbildning (grundläggande och fortsättning)

Att vara förtroendevald i, eller åt partiet är en betydelsefull och central uppgift. Engagerade och framtidsinriktade ledare är nyckeln till framgång. Ambition är att ge socialdemokratiska förtroendevalda i hela landet förutsättningar att axla sitt viktiga ansvar. Kravet på våra företrädare i partiorganisationens alla nivåer är inte bara att de ska ha förmågan att leda ett parti, de ska också vara en samhällsförändrande kraft.

GRUNDUTBILDNING

Grundläggande för dig som har uppdrag i eller åt partiet.

Praktik och retorik måste hänga ihop, vi måste säga, göra och vara vår värdegrund! Vi måste ha ett ledarskap för rörelse, ett ledarskap som lyfter fram den mening och den känsla som skapar engagemang, som skapar rörelse i rörelsen. Som engagerar många att göra skillnad. Ledarskap är ett förhållningssätt mellan människor där man tar ansvar för det gemensamma men också för varandra. Denna utbildning ska erbjudas till alla som fått ett ledaruppdrag i eller åt partiet. Utbildningen genomförs löpande utefter behov.

Vill du gå den här utbildningen så kontakta ditt partidistrikt - kontaktuppgifter finns här

FORTSÄTTNINGSUTBILDNING (välj en av nedan)

Att vara lokalpolitiker

Vänder sig till de som har förtroendeuppdrag i kommun eller landsting/region. Utbildningen lyfter dilemman och utmaningar som också den som har mångårig erfarenhet av lokalpoli­tiskt arbete kan stöta på. Innehåller frågor och praktiska verktyg.

Vill du gå den här utbildningen så kontakta ditt partidistrikt - kontaktuppgifter finns här

Att vara kyrkopolitiker

Vänder sig till Socialdemokrater med kyrkopolitiska förtroendeuppdrag. Utbildningen ger en bild av vad uppdraget innebär, ditt ansvar, mandat och hur kyrkans organisation är uppbyggd. Vad innebär kyrkopolitiskt arbete i gärning och ord.

Vill du gå den här utbildningen så kontakta ditt partidistrikt - kontaktuppgifter finns här

Att leda partivänner

Vänder sig till dig som har ett uppdrag att leda andra, ex som gruppledare i kommun och landsting/region. Utbildningen ska ge dig som är gruppledare möjligheten att tillsammans med andra samtala om hur man på bästa sätt möter de uttalade och ibland outtalade förvänt­ningarna som kommer med uppdraget.

Vill du gå den här utbildningen så kontakta ditt partidistrikt - kontaktuppgifter finns här

Del 3 Fördjupning – Så förändrar vi samhället.

Tredje delen i medlemsutbildningens har till huvudsyfte att ge dig konkreta verktyg för ett fortsatt aktivt partimedlemskap för att bygga en stark folkrörelse baserad på starka medlemmar. Utbildningen ska stärka deltagarnas kunskaper och känsla för vikten av folkrörelseorganisering. Utbildningen genomförs löpande under året, fördelat geografiskt över landet.
Länk till anmälan Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: