Gå till innehåll

Utbildningar i organisationsutveckling och värvning

Här hittar du medlemsutbildningar i organisationsutveckling och värvning som ditt Partidistrikt arrangerar

Att vinna fler för vår idé

Kom igång med utåtriktat arbete så som dörrknackning, öppna politiska möten på arbetsplatser eller i föreningslokalen i hyreshusområdet, nattöppna valstugor, torgstånd på festivaler och sportarrangemang, torgmöten eller flygbladsutdelningar på busscentrum eller i bostadsområdet, för att nämna några exempel.

Vill du gå den här utbildningen så kontakta ditt partidistrikt - kontaktuppgifter finns här Länk till annan webbplats.

5 steg till fler medlemmar

Sätt värvningen i centrum. I fem steg får ni struktur, verktyg, tips och idéer. Kursen är tänkt för en mindre arbetarekommun eller en socialdemokratisk förening.

Vill du gå den här utbildningen så kontakta ditt partidistrikt - kontaktuppgifter finns hä Länk till annan webbplats.

Styrelseutveckling

Ni startar med att göra en gemensam analys av hur styrelsearbetet fungerar idag. Utifrån den analysen väljer ni sedan vilket område ni vill börja utveckla tillsammans.
De flesta styrelser har dagar när allt känns toppen och andra när det är lite mer motigt. Vår förhoppning är att det här utbildningsmaterialet ska ge er stöd och inspiration att utveckla styrelsearbetet så att det både blir mer effektivt och lustfyllt.

Vill du gå den här utbildningen så kontakta ditt partidistrikt - kontaktuppgifter finns här Länk till annan webbplats.

ABF funktionsutbildningar för styrelseuppdrag

ABF i hela landet erbjuder föreningsutbildningar i cirkel- eller kursform och olika funktionsutbildningar och syftar till att stärka ledaren i sin funktion som ordförande, sekreterare, kassör, revisor eller kanske valberedare.

Länk till aktuell plats på ABF:s hemsida Länk till annan webbplats.

Socialdemokratiskt ledarskap - Workshop för att utveckla ledarskap och organisationskultur

Denna workshop syftar till att ge ledaren och gruppen ett verktyg för att bli effektivare och mer utvecklande. I de olika uppgifterna får man diskutera vad ledarskap är och på vilket sätt ett bra ledarskap utvecklar verksamheten och organisationskulturen.

Vill du gå den här utbildningen så kontakta ditt partidistrikt - kontaktuppgifter finns här Länk till annan webbplats.

Uppdaterades senast: