Enkät - Framtidsrådslag - Arrangör - Möte

Här sammanfattas mötet

Vi har gjort denna enkät på ett sätt så det ska vara möjligt att sortera och bearbeta alla svar på ett systematiskt sätt. Det kan finnas inspel som inte passar i våra frågor, men misströsta icke! Sista frågan i enkäten är fritext, det som inte passar i formuläret men du ändå vill skicka med kan du skriva där.

 


Vem upplevde deltagarna var arrangör?


Vilken typ av arrangemang var det?
Vilken typ av arrangemang var det?skriv in din epostadress
Del 1: I hur stor grad anser du att arrangemanget levde upp till målbilden för framtidsrådslaget? (Se målbilden i bilden nedan)
Del 1: I hur stor grad anser du att arrangemanget levde upp till målbilden för framtidsrådslaget? (Se målbilden i bilden nedan)En orimlighet per rad
500

Välj de tre förslag som ni tycker är viktigast om ni har flera. Skriv ett förslag per ruta och välj sedan den kategori som passar bäst.
500500

1001