Enkät - Framtidsrådslag - Arrangör - Särskilt arrangemang

Här sammanfattas det särskilda arrangemanget

Vi har gjort denna enkät på ett sätt så det ska vara möjligt att sortera och bearbeta alla svar på ett systematiskt sätt. Det kan finnas inspel som inte passar i våra frågor, men misströsta icke! Sista frågan i enkäten är fritext, det som inte passar i formuläret men du ändå vill skicka med kan du skriva där.

 


Vem upplevde deltagarna var arrangör?

Sammanfattatskriv in din epostadress
Del 1: I hur stor grad anser du att arrangemanget levde upp till målbilden för framtidsrådslaget? (Se målbilden i bilden nedan) * (obligatorisk)
Del 1: I hur stor grad anser du att arrangemanget levde upp till målbilden för framtidsrådslaget? (Se målbilden i bilden nedan)Välj de tre förslag som ni tycker är viktigast om ni har flera. Skriv ett förslag per ruta och välj sedan den kategori som du tycker passar bäst.1000

1000