Gå till innehåll

SÄNK ELPRISET MED FOLKHEMSEL!

Elpriserna har varit oförutsägbara och orimligt höga sedan Putin började stänga gaskranen till Europa hösten 2021. Svenska folket har gått igenom två vintrar med extrema elpriser och det finns risk för att kommande vintrar blir likadana.

För att säkra lägre och mer stabila elpriser för vanligt folk behöver Sverige helt enkelt ta tillbaka kontrollen över elmarknaden. Förslaget om en Folkhemsel skulle innebära att svenska hushåll får ett fast elpris på minst 60% av sin elförbrukning och därmed blir elpriset lägre och mer förutsägbart.

Håller du med om att det är dags för att säkra lägre elpriser för svenska hushåll?

👉 Engagera dig för en Folkhemsel!

SÅ KAN FOLKHEMSEL SÄNKA ELPRISERNA:

Läs mer om förslaget här:

VAD ÄR FOLKHEMSEL?

Folkhemsel är en helt ny modell för att ge svenska hushåll ett lägre och mer stabilt elpris. Det går ut på att staten använder sina muskler för att ge vanligt folk samma möjligheter till låga elpriser som storbolag och investerare. Minst 60 procent av ett hushålls normalförbrukning borde kunna levereras som Folkhemsel där elpriset ligger på ca 40 öre/kWh.

VARFÖR BEHÖVS FOLKHEMSEL?

Svenska hushåll befinner sig i ett mycket tufft ekonomiskt läge. Räntorna och hyrorna ökar och maten är dyr. Putins energikrig mot Europa har drivit upp elpriserna, eldat på inflationen och tärt på hushållens marginaler. Regeringens och Sverigedemokraternas åtgärder har varit för sena och otillräckliga. Elmarknaden fungerar inte längre för vanligt folk, elpriserna är för höga och för oförutsägbara. Om ingenting görs riskerar elpriserna återigen att bli höga och drabba svensk hushåll hårt även den kommande vintern.

Vanligt folk behöver kunna räkna med låga och stabila elpriser. SD och regeringen måste därför skyndsamt ta vidare vårt förslag för att säkra låga elpriser för hushållen.

HUR FUNGERAR DET?

Redan idag kan storbolag skriva långa kontrakt med låga elpriser, med förslaget om Folkhemsel fungerar det så att staten använder sina muskler så att vanligt folk får samma möjligheter till låga elpriser. Helt enkelt en Folkhemsel.

Så här går det till:

1. Staten auktionerar ut långa kontrakt på ren el till elproducenter, d.v.s. till de som producerar el.

2. Den elproducent som vill ha minst betalt för att sälja elen vinner auktionen.

3. Staten förmedlar sedan vidare Folkhemselen till hushållen.

Folkhemelen fungerar som en bottenplatta och skulle täcka minst 60% av ett hushålls totala förbrukning. På den elen kan ett pris på ca 40 öre/kWh vara möjligt att uppnå. På så sätt kan alla hushåll få en mycket stor andel billig el och ett mer stabilit pris.

VARFÖR DRIVER SOCIALDEMOKRATERNA DETTA?

Socialdemokraterna väljer att agera medan Sverigedemokraterna och regeringen inte har någon plan för att skydda hushållens ekonomi eller sänka elpriserna, och inte heller orkar driva på i EU för en reformerad elmarknad. Deras passivitet duger inte när svenska hushåll riskerar höga och oförutsägbara elpriser. Regeringen måste orka agera för att på riktigt ändra marknadslogiken och värna hushållens ekonomi. Sverigedemokraterna och regeringen behöver därför så snabbt som möjligt ta vidare förslaget om Folkhemsel så det är på plats inför nästa vinter.

SE MER:

VILL DU OCKSÅ HA FOLKHEMSEL?

Engagera dig i Socialdemokraterna!


Sidan drivs av Socialdemokraterna och är en del av socialdemokraterna.se Länk till annan webbplats.