Lag och ordning - Socialdemokraterna

Lag och ordning

Hårdare tag mot brotten och brottens orsaker.

Bild för -

För oss går trygghet före stora skattesänkningar för de rikaste. Vill du också ha ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige? Bli medlem i Socialdemokraterna redan idag!

För oss går trygghet före stora skattesänkningar för de rikaste. Vill du också ha ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige? Bli medlem i Socialdemokraterna redan idag!

Socialdemokraterna vill:

Ge Polisen och rättsväsendet mer resurser och bättre verktyg

 • 10 000 fler polisanställda till år 2024
 • öppna två nya utbildningsorter för polisutbildning, en i Malmö och en i Borås
 • förbättra polisens arbetsvillkor
 • förstärka hela rättskedjan när polisen växlar upp genom 800 miljoner per år till Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Sveriges domstolar
 • ge brottsbekämpande myndigheter tillgång till hemlig dataavläsning som gör det möjligt att läsa krypterad trafik
 • bättre information till brottsoffer.

 

Föra en kompromisslös kamp mot grov organiserad brottslighet, stöldligor och terrorism

 • skärpa straffen för attacker mot blåljuspersonal
 • införa nya påföljder för unga lagöverträdare som husarrest och övervakning med elektronisk fotboja
 • skärpa straffen för organiserade stölder och bostadsinbrott
 • se över straffmätningen vid flerfaldig brottslighet
 • fler dömda brottslingar ska snabbare föras över till sina hemländer
 • avskaffa tillståndsplikten för polisens och tullens kameraövervakning
 • kriminalisera deltagande i terroristorganisation
 • skärpa lagstiftningen för att hindra kriminella från att använda bolag som brottsverktyg
 • införa möjlighet att utfärda tillträdesförbud för personer som har begått upprepad eller allvarlig brottslighet mot en viss butik
 • se över hur straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp.

 

Unga ska inte hamna i kriminalitet

 • införa snabbare lagföring för unga gärningspersoner
 • slopa den så kallade ungdomsrabatten. Personer som har fyllt 18 är vuxna och ska betraktas som vuxna i lagens mening
 • införa en ny påföljd för unga som kan innebära att den som döms inte får vistas på vissa platser under helger och kvällar
 • införa mer av uppsökande barnavård.

 

Bekämpa mäns våld mot kvinnor, sexualbrott och hedersbrott

 • höja minimistraffet för våldtäkt
 • öppna fler våldtäktsmottagningar
 • skärpa kraven på dömda att delta i behandling
 • ge barn som bevittnar våld status som brottsoffer och ge drabbade kvinnor stöd och skydd
 • kriminalisera sexköp utomlands
 • skärpa straffen för sexköp av barn
 • införa en särskild brottsrubricering för hedersbrott
 • ta bort möjligheten att få utländska barnäktenskap godkända i Sverige.

 

Föra en kompromisslös kamp mot brottens orsaker – effektivt förebyggande arbete

 • införa ett lagstiftat brottsförebyggande uppdrag för kommuner för fler samverkansavtal mellan kommun och polis
 • att hela samhället involveras i det brottsförebyggande arbetet. Även civilsamhället och näringslivet
 • fler områdespoliser nära medborgarna
 • förstärka avhopparverksamheten.
Portrait of representative Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

Det här har vi gjort:

Gett Polisen och rättsväsendet mer resurser och bättre verktyg

 • en historisk förstärkning av Polismyndigheten på 2,2 extra miljarder 2018 och 7,3 miljarder fram till och med 2020
 • fördubblat antalet som utbildas till polis  
 • gett Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen i uppdrag att utöka arbetet mot utförseln av stöldgods.

 

Fört en kompromisslös kamp mot grov organiserad brottslighet, stöldligor och terrorism

 • ett 30-tal straffskärpningar mot bland annat grova narkotikabrott, grova vapenbrott, våldsbrott och organiserad brottslighet
 • utökat möjligheten att beslagta brottsvinster från kriminella
 • satsat på mer kameraövervakning på brottsutsatta platser och platser där narkotika säljs
 • skärpt lagstiftningen mot penningtvätt
 • skärpt lagstiftningen för att hindra missbruket av stulna pass
 • gett Kustbevakningen utökade befogenheter för att kunna ingripa mot stöldligor
 • tagit fram en strategi för att förebygga och förhindra terrorism
 • förhandlat fram två blocköverskridande överenskommelser mot terrorism
 • kriminaliserat resor i syfte att delta i terrorism eller träningsläger för terrorism
 • skärpt lagstiftningen mot finansiering av terrorism.

 

Vidtagit åtgärder för att unga inte ska hamna i kriminalitet

 • tillskjutit medel till Statens Institutionsstyrelse för att öka kapaciteten inom ungdoms- och missbruksvården
 • sett till att stödet och rådgivningen till föräldrar förbättrats genom en ny nationell strategi som ska fokusera på riktat föräldrastöd till olika grupper
 • minskat ungdomsarbetslösheten till den lägsta sedan 2002
 • uppfyllt 90-dagarsgarantin, som innebär att ingen ung person ska gå utan sysselsättning mer än max tre månader
 • stor satsning på skolan 28 000 fler vuxna i skolan, stärkt elevhälsa, tidigare skolstart, lovskola, läxhjälp och en läsa-skriva-räkna-garanti för att alla elever ska nå kunskapsmålen.

 

Bekämpat mäns våld mot kvinnor, sexualbrott och hedersbrott

 • beslutat om en tioårig nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och avsatt en miljard kronor för genomförandet
 • reformerat sexualbrottslagstiftningen och infört en samtyckeslag
 • ändrat lagen så att den som utsatts för sexualbrott får rätt till ett målsägandebiträde direkt när polisens utredning inleds
 • höjt minimistraffet för grov våldtäkt från fyra till fem år
 • kraftigt ökat anslagen till brottsofferjourerna och kvinnojourerna
 • kriminaliserat spridning av integritetskänsliga bilder som nakenbilder eller så kallad hämndporr
 • tagit fram en handlingsplan till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp mot barn.

 

Fört en kompromisslös kamp mot brottens orsaker – effektivt förebyggande arbete

 • beslutat om satsning på åtgärder mot segregation och otrygghet på 2,2 miljarder kronor årligen
 • skjutit till resurser för ökad trygghet i statsmiljö med fler väktare/ordningsvakter och övervakningskameror
 • utarbetat ett nationellt brottsförebyggande program, Tillsammans mot brott
 • tillfört 40 miljoner årligen för att stödja kommunernas brottsförebyggande arbete
 • inrättat brottsförebyggande tjänster på samtliga länsstyrelser
 • tagit fram en samarbetsmodell för inslussning i samhället som ska testas i flera kommuner
 • 300 000 fler jobb och stärkt välfärd istället för att sänka skatterna. 
Relaterade ämnen
 • Försvar och krisberedskap

  Sveriges försvar ska bevara vår fred och självständighet, trygga stabiliteten i vårt närområde och bidra till att stärka internationell fred och säkerhet. De nationella behoven ska utgöra grunden för prioritering och utvecklingen – försvaret av Sverige börjar i Sverige. Därför vill vi socialdemokrater ha ett modernt, effektivt och folkligt förankrat försvar.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Lag och ordning

  Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel. Det är när tron på framtiden går förlorad som gängen och våldet blir ett alternativ. Vi ska bekämpa brotten, men också brottens orsaker.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Polisen

  Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel. Polisen ska ha god förmåga att utreda brott och finnas där den behövs som bäst.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Trygghet

  Trygghet är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Det kan inte skapas med skattesänkningar, nedskärningar och sänkta löner. Istället behöver vi samlas för att minska klyftorna, bryta segregationen, bekämpa brottsligheten och stärka sammanhållningen i hela landet.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Ungdomsarbetslöshet

  För Socialdemokraterna är kampen mot arbetslösheten den viktigaste uppgiften. Alla som kan jobba ska jobba. Ingen ung ska gå utan arbete.

  Läs mer
  Håller du med?
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.