Den svenska modellen

"Den svenska modellen” används ibland lite slentrianmässigt i den politiska debatten. Något som låter bra, som alla gillar och som de flesta i politiken numera därför säger sig omfamna.

Men den svenska modellen kan inte vara vad som helst. Den är ett system, ett antal metoder som inkluderar de demokratiskt valda politiska församlingarna, de fackliga organisationerna och arbetsgivarna. Det är metoder som använts och fortfarande används för att forma vårt samhälle. Den är en flexibel och levande politisk verklighet, som socialdemokratin har haft en tung roll i att skapa. I detta studiematerial förtydligas kännetecknen för den svenska modellen. Dessutom tydliggörs de ideologiska skillanderna i synen på "Den svenska modellen".


Utbildningsmaterial:

Studiematerial för Svenska modellen - hittar du här >>länk till annan webbplats
länk till annan webbplats
Studiehandledning för Svenska modellen - hittar du här >>länk till annan webbplats

Prata med ditt Partidistrikt för att veta mer om aktuella politiska ämnesutbildningar - kontaktuppgifter finns här