Bättre välfärd - Socialdemokraterna

Bättre välfärd

Vi har valt väg för välfärden - bättre sjukvård och skola före skattesänkningar

Bild för -

Den viktigaste välfärdsfrågan för oss socialdemokrater är sjukvården. När vi nu har skapat ett ekonomiskt utrymme så ska det användas till att förbättra sjukvården i hela landet. För oss går det före nya skattesänkningar. Långt före.

Den viktigaste välfärdsfrågan för oss socialdemokrater är sjukvården. När vi nu har skapat ett ekonomiskt utrymme så ska det användas till att förbättra sjukvården i hela landet. För oss går det före nya skattesänkningar. Långt före.

Socialdemokraterna vill:

 • öka vårdpersonalen med 14.000 personer till år 2022
 • investera en halv miljard kronor per år i en förstärkt ambulanssjukvård med fler ambulanser – både på land och i luften
 • ge fler sjuksköterskor möjlighet att specialistutbilda sig med lön
 • avsätta 500 miljoner kronor per år 2019–2022 på en ny och utvecklad cancersatsning
 • prioritera investeringar i vården över skattesänkningar och privatiseringar
 • införa patientkontrakt för att stärka patientens ställning och korta de samlade väntetiderna för personer med många vårdkontakter
 • stärka rätten till fast läkare i primärvården som kan överblicka och samordna patientens vårdbehov
 • vård ska ges efter behov och inte plånbokens storlek – ingen ska kunna köpa sig före i kön
 • minska administrationen i vården så att anställda får mer tid till patienterna.
Portrait of representative Socialminister Annika Strandhäll

Det här har vi gjort:

 • sänkt pensionärskatten och höjt barnbidraget
 • gett tio nya välfärdsmiljarder till kommuner och landsting som under 2019 blir 15 och 2020 20 nya välfärdsmiljarder
 • en historiskt stor satsning på hälso- och sjukvården och landstingen genom drygt 13 miljarder kr i satsningar bara 2018 för bland annat fler anställda, kortade vårdköer och en bättre förlossningsvård
 • satsat på fler sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor samt beslutat om att bygga ut läkarutbildningen
 • avgiftsfri cellprovtagning inom ramen för det nationella screeningprogrammet mot livmoderhalscancer
 • satsat på skolan med 20 000 fler anställda och höjt kunskapsresultaten
 • infört kostnadsfria läkemedel för barn
 • satsat på en bättre cancervård i hela landet och korta väntetiderna.

Få stenkoll på vår politik!

Skriv upp dig så förser vi dig med fakta och argument kring vår välfärdspolitik.

Relaterade ämnen
 • Barn

  Alla barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden. Varje barn har rätt att växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål, oavsett bakgrund och familjens ekonomi. Vi socialdemokrater vill att FN:s barnkonvention ska bli svensk lag.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Barnomsorg

  En trygg och modern barnomsorg är öppen och tillgänglig oavsett när föräldrarna arbetar. Föräldrar som arbetar på kvällar, nätter och helger ska precis som alla andra kunna lämna sina barn i trygghet innan jobbpasset.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Ekonomiskt bistånd

  Några av de vanligaste skälen till att människor får ekonomiskt bistånd är arbetslöshet och sjukdom. Därför ska vi nå EU:s lägsta arbetslöshet till år 2020. Med fler i jobb får vi råd med en välfärd att vara stolta över. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Feminism

  I vårt starka samhälle är rätten till ett arbete som det går försörja sig på grundläggande. Ökad jämställdhet ger ökad sysselsättning. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti som gjort stora satsningar på ökad jämställdhet.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Friskolor

  Vi värnar rätten att välja skola. Men vi vet också att skolan inte är som vilken annan marknad som helst. Syftet med svensk skola ska varken vara vinst eller religiös påverkan. Därför behöver regelverket kring de fristående skolorna stramas upp.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Fritidshem

  Fritidshemmen ska vara en självklar del av skoldagen. En trygg plats för kunskap, skapande, läxläsning, musik och idrott. En fritidsverksamhet av hög kvalitet kan både bidra till högre kunskaper och ge alla barn en meningsfull fritid.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Funktionsnedsättning

  För Socialdemokraterna handlar tillgänglighet om att forma ett samhälle där alla behövs och alla kan delta. Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Förskola

  Förskolan ska vara lärorik och stimulerande för alla barn. Barngrupperna ska fortsätta minska så att barnen erbjuds en trygg miljö där behörig och kunnig personal har tid att se varje barn.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Föräldraförsäkring

  Alla barn har rätt till en nära relation med båda sina föräldrar. Varken kvinnor eller män ska behöva välja mellan föräldraskap och arbete. Därför vill Socialdemokraterna förbättra föräldraförsäkringen.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Pension

  De som varit med och byggt upp vårt land och med sitt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Pensionen ska vara hållbar och jämställd. Pensionärsskatten ska avskaffas.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Sjukvård

  Sjukvården är en del av det som gör Sverige unikt. Med en sjukvård för alla och med höga medicinska resultat är en hörnsten i välfärden. Genom våra nya förslag skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Skatter

  Socialdemokratins ekonomiska politik syftar till full sysselsättning. Kunskapsresultaten i skolan, fungerande vård, ökad trygghet mot brott och framtidsinvesteringar går före nya skattesänkningar.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Socialbidrag

  Några av de vanligaste skälen till att människor får ekonomiskt bistånd är arbetslöshet och sjukdom. Därför ska vi nå EU:s lägsta arbetslöshet till år 2020. Med fler i jobb får vi råd med en välfärd att vara stolta över.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Trygghet

  Trygghet är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Det kan inte skapas med skattesänkningar, nedskärningar och sänkta löner. Istället behöver vi samlas för att minska klyftorna, bryta segregationen, bekämpa brottsligheten och stärka sammanhållningen i hela landet.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Utbildning

  Utbildning lägger grunden för vår frihet och välfärd. I vårt starka och trygga Sverige konkurrerar vi med kunskap och innovation, inte låga löner och sämre anställningsvillkor.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Vinst i välfärden

  Vinstjakten hör inte hemma i svensk välfärd. Resurser avsatta för välfärden ska användas till att förbättra skolresultaten och ge våra äldre en trygg omsorg – inte till stora vinstuttag.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Välfärd

  Sverige ska vara ett välfärdsland som bygger på sammanhållning. Alla ska bidra och alla ska få ta del av välfärden. Vi socialdemokrater är övertygade om att det ger bäst förutsättningar för alla att växa och förverkliga sina livsdrömmar. Det är så vi skapar ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige

  Läs mer
  Håller du med?
 • Äldreomsorg

  Socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer
  Håller du med?
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.