Bättre välfärd - Socialdemokraterna

Bättre välfärd

Vi har valt väg för välfärden – för oss går bättre sjukvård, skola och pensioner före skattesänkningar.

Bild för -

Vill du också ha ett starkare samhälle med en bättre välfärd istället för stora skattesänkningar för de rikaste? Bli medlem i Socialdemokraterna redan idag!

Vill du också ha ett starkare samhälle med en bättre välfärd istället för stora skattesänkningar för de rikaste? Bli medlem i Socialdemokraterna redan idag!

Socialdemokraterna vill:

Förbättra för familjerna genom att...

 • införa en extra veckas ledighet per år för föräldrar – en familjevecka.

 

Förbättra vården genom att…

 • anställa 14 000 fler i vården till år 2022 och ge alla vårdanställda ett löfte om en bättre arbetsmiljö
 • ta fram en generalplan och satsa 3 nya miljarder för att kapa vårdköerna
 • investera en halv miljard kronor per år i en förstärkt ambulanssjukvård med fler ambulanser – både på land och i luften
 • ge fler sjuksköterskor möjlighet att specialistutbilda sig med lön
 • att vård ska ges efter behov och inte plånbokens storlek – ingen ska kunna köpa sig före i kön
 • göra en storsatsning på att förbättra vårdcentralerna och den nära vården, med bättre öppettider, fler lättakuter och fler anställda
 • göra flera satsningar för att kapa vårdköerna. Vi vill bland annat satsa på cancervården och göra en riktad satsning tillsammans med landstingen på de områden där man idag får vänta som längst.

 

Förbättra pensionerna genom att…

 • avskaffa den orättvisa pensionärsskatten helt till 2020
 • höja pensionsavgiften så att den samlade pensionen för vanliga löntagare på sikt ska vara 70 procent av slutlönen
 • höja pensionen med upp till 600 kr per månad för de som jobbat ett helt liv med låga löner
 • förbättra garantipensionen och bostadstillägget för de som har det allra tuffast
 • skapa ett nytt och tryggt premiepensionssystem.

 

Förbättra skolan genom att…

 • anställa mer personal och fler lärare
 • stoppa vinstjakten och förbjuda religiösa friskolor
 • anställa fler specialpedagoger och stärka elevhälsan
 • säkerhetsställa att alla skolor är trygga och har ordning och studiero
 • göra stora investeringar i en jämlik kunskapsskola.
Portrait of representative Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll

Det här har vi gjort:

Familjerna

 • höjt både barnbidraget och studiebidraget med 200 kr i månaden.

 

Vården

 • gjort en historiskt stor satsning på hälso- och sjukvården genom 13 miljarder kr i ökade satsningar för bland annat fler anställda, bättre arbetsvillkor, kortade vårdköer, bättre cancervård, stärkt psykiatri och en bättre förlossningsvård
 • satsat på fler sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor och undersköterskor samt byggt ut läkarutbildningen
 • påbörjat ett långsiktigt arbete för att stärka den nära vården, så att vården ska finnas tillgänglig nära på exempelvis en vårdcentral och inte bara på ett sjukhus långt borta. Från den 1 januari 2019 ska du få hjälp på din vårdcentral inom 3 dagar, till skillnad från dagens 7
 • gjort de nationella screeningsprogrammen för cellprovtagning och mammografi avgiftsfria.

 

Pensionerna

 • gjort premiepensionen bättre och tryggare, du ska inte behöva vara finansexpert för att få en bra pension
 • höjt bostadstillägget två gånger. Det är ett nödvändigt tillskott för de med allra lägst pension
 • sänkt skatten för 1,7 miljoner pensionärer och tagit bort pensionärs­skatten helt för alla med inkomster upp till 17 000 per månad
 • fördubblat det allmänna tandvårdsbidraget för alla över 65 år och gjort besök i öppenvården avgiftsfritt för alla över 85 år.

 

Skolan 

 • stora investeringar i mer personal och mindre barngrupper
 • höjt lärarlönerna och anställt fler lärare
 • stärkt elevhälsan och anställt fler speciallärare och specialpedagoger
 • utökat undervisningstiden i Matematik och Idrott och hälsa
 • infört tidigare skolstart, lovskola, läxhjälp och en Läsa-Skriva-Räkna-garanti för att alla elever ska nå kunskapsmålen.
Relaterade ämnen
 • Barn

  Alla barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden. Varje barn har rätt att växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål, oavsett bakgrund och familjens ekonomi. Vi socialdemokrater vill införa en familjevecka - en extra veckas ledighet per år för föräldrar.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Barnomsorg

  En trygg och modern barnomsorg är öppen och tillgänglig oavsett när föräldrarna arbetar. Föräldrar som arbetar på kvällar, nätter och helger ska precis som alla andra kunna lämna sina barn i trygghet innan jobbpasset.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Ekonomiskt bistånd

  Några av de vanligaste skälen till att människor får ekonomiskt bistånd är arbetslöshet och sjukdom. Därför ska vi nå EU:s lägsta arbetslöshet till år 2020. Med fler i jobb får vi råd med en välfärd att vara stolta över. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Feminism

  Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter på alla livets områden. Män och kvinnor är och ska behandlas som jämlikar.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Friskolor

  Vi värnar rätten att välja skola. Men vi vet också att skolan inte är som vilken annan marknad som helst. Syftet med svensk skola ska varken vara vinst eller religiös påverkan. Därför behöver regelverket kring de fristående skolorna stramas upp.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Fritidshem

  Fritidshemmen ska vara en självklar del av skoldagen. En trygg plats för kunskap, skapande, musik och idrott. En fritidsverksamhet av hög kvalitet kan både bidra till högre kunskaper och ge alla barn en meningsfull fritid.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Funktionsnedsättning

  För Socialdemokraterna handlar tillgänglighet om att forma ett samhälle där alla behövs och alla kan delta. Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Förskola

  Förskolan ska vara lärorik och stimulerande för alla barn. Barngrupperna ska fortsätta minska så att barnen erbjuds en trygg miljö där behörig och kunnig personal har tid att se varje barn.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Föräldraförsäkring

  Alla barn har rätt till en nära relation med båda sina föräldrar. Varken kvinnor eller män ska behöva välja mellan föräldraskap och arbete. Därför vill Socialdemokraterna förbättra föräldraförsäkringen och införa en familjevecka - en extra veckas ledighet, per år, för alla föräldrar.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Pension

  De som varit med och byggt upp vårt land och med sitt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Pensionen ska vara hållbar och jämställd. Pensionärsskatten ska avskaffas.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Sjukvård

  När livet är skört behöver samhället vara starkt. Därför ska vi ha en sjukvård för alla, med höga medicinska resultat och korta väntetider. Det är en hörnsten i välfärden. Genom våra satsningar bygger vi en starkare sjukvård och ett tryggare Sverige.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Skatter

  Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och vården, högre pensioner och en kompromisslös kamp mott brotten och dess orsaker. Framtidsinvesteringar går före stora skattesänkningar. Så bygger vi ett tryggare Sverige.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Socialbidrag

  I vårt starka samhälle ska tryggheten finnas för alla som behöver den. Alla som kan jobba ska jobba - och med fler i jobb får vi råd med en välfärd att vara stolta över.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Trygghet

  Trygghet är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Det kan inte skapas med skattesänkningar, nedskärningar och sänkta löner. Istället behöver vi samlas för att minska klyftorna, bryta segregationen, bekämpa brottsligheten och stärka sammanhållningen i hela landet.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Utbildning

  Utbildning lägger grunden för vår frihet och välfärd. I vårt starka och trygga Sverige konkurrerar vi med kunskap och innovation, inte låga löner och sämre anställningsvillkor.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Vinst i välfärden

  Vinstjakten hör inte hemma i svensk välfärd. Resurser avsatta för välfärden ska användas till att förbättra skolresultaten och ge våra äldre och sjuka en trygg omsorg och vård – inte till stora vinstuttag.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Välfärd

  Vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och sjukvården. Sverige ska vara ett modernt välfärdsland som bygger på sammanhållning. Det är så vi skapar ett tryggare Sverige.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Äldreomsorg

  Socialdemokraterna vill att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om det handlar om deltagande i arbetslivet eller vad de vill få hjälp med från hemtjänsten. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer
  Håller du med?
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.