Enkät - Framtidsrådslag - Deltagare

Du som svarar på denna enkät ska ha deltagit på en aktivitet inom ramen för Socialdemokraternas framtidsrådslag

Vi har gjort denna enkät på ett sätt så det ska vara möjligt att sortera och bearbeta alla svar på ett systematiskt sätt. Det kan finnas inspel som inte passar i våra frågor, men misströsta icke! Sista frågan i enkäten är fritext, det som inte passar i formuläret men du ändå vill skicka med kan du skriva där.

 
Jag har deltagit i aktivitet med framtidsrådslaget
Jag har deltagit i aktivitet med framtidsrådslaget


Del 1: I hur stor grad anser du att arrangemanget du deltagit på levde upp till målbilden för framtidsrådslaget? (Se målbilden i bilden nedan) * (obligatorisk)
Del 1: I hur stor grad anser du att arrangemanget du deltagit på levde upp till målbilden för framtidsrådslaget? (Se målbilden i bilden nedan)
Har du flera förslag så välj de tre viktigaste och välj den kategori som passar bäst på respektive förslag


Del 4: Socialdemokraternas uttalade mål om ett starkare samhället - hur väl tycker du det möter upp för de utmaningar som vi som samhälle står inför?
Del 4: Socialdemokraternas uttalade mål om ett starkare samhället - hur väl tycker du det möter upp för de utmaningar som vi som samhälle står inför?500

1000
Del 7: Är du medlem i Socialdemokraterna?
Del 7: Är du medlem i Socialdemokraterna?