Partistyrelsens förslag inför kongressen på området jobb

Den 3–7 november är det dags för Socialdemokraternas partikongress under temat Vi bygger landet. Onsdagen den 22 september presenterade tre av partistyrelsens föredragande Magdalena Andersson, Eva Nordmark och Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall, delar av partistyrelsens förslag på området jobb.

Alla jobb ska vara trygga och bra jobb som man kan försörja sig på. Arbete handlar både om plikt och rätt och utgör grunden för att lösa i stort sett alla andra samhällsproblem vi står inför. Jobb ger gemenskap, självbestämmande och möjlighet att välja hur man ska leva sitt liv och med vem.

Arbete är också grunden för den tillväxt som gör det möjligt att stärka välfärden och bygga ett starkare och mer jämlikt samhälle. Investeringar för att skapa nya gröna jobb möjliggör också en ökad takt i klimatomställningen.

Alla som kan jobba ska jobba och fler behöver komma snabbare i arbete.

Partistyrelsens förslag i urval:

  • Gröna investeringar ska användas för att skapa framtidens jobb och samtidigt höja takten i Sveriges klimatomställning.
  • Nya gruvor ska kunna öppnas för att säkra tillgång till nödvändiga och innovationskritiska metaller och mineraler. Det är viktigt både för jobben och klimatet. Tillståndsprocesser ska effektiviseras för både befintliga och nya verksamheter.
  • Arbetsgivaransvaret ska vara tydligt även inom gig-tjänster. För att inte ofrivilligt egenföretagande ska användas som ett sätt att kringgå arbetsgivaransvar ska F-skattsedlar kunna kontrolleras bättre och återkallas vid missbruk. Arbetskraftsinvandring endast i bristyrken. Heltid ska vara norm för arbetstillstånd.
  • Återinför skattereduktion för A-kasseavgiften och fackföreningsavgiften.
  • Heltid ska vara norm och delade turer ska motverkas. Välfärdssektorn ska gå före. 90 procent av Sverige välfärdsarbetare ska ha heltidsjobb under nästa mandatperiod.
  • Att delta i språkundervisning ska vara ett krav för ekonomiskt stöd om bristande kunskaper i svenska är det som hindrar en från att få jobb.
  • Möjligheten för långtidsarbetslösa att få subventionerad anställning bör utvidgas även till deltidsarbetslösa efter en viss tid.
  • Arbetsmarknadsutbildningarna ska bli fler och erbjudas tidigare vid arbetslöshet.

Se pressträffen i efterhand här. Länk till annan webbplats.

Presskontakt:

Johannes Svensson, pressekreterare Socialdemokraterna

076–7665326, johannes.svensson@socialdemokraterna.se

Uppdaterades senaste: