Partistyrelsens välfärdsförslag inför kongressen

När Socialdemokraterna samlas till kongress i Göteborg den 3 - 7 november är det under temat Vi bygger landet. Idag presenterade fyra av partistyrelsens föredragande Lena Micko, Lena Hallengren, Katrin Stjernfeldt Jammeh och Anna Ekström delar av innehållet som ska debatteras och beslutas på kongressen när det gäller vård, omsorg och skola.

Vi ska ha en välfärd som alla kan lita på där människors behov är överordnat marknadskrafterna. Vi ska ha en äldreomsorg i världsklass, vård efter behov och en skola där alla barns möjligheter växer.

Välfärden ska alltid organiseras och fördelas utifrån behov, och välfärdens resurser ska gå just till välfärden – inte till privata vinster. Det vill vi uppnå genom att stoppa gräddfilerna i vården, genomföra en historisk utbyggnad av äldreomsorgen, utvidga rätten till fritids oberoende föräldrarnas sysselsättning och införa vinstförbud i skolan.

Nedan följer kortfattade punkter utifrån partistyrelsens förslag som partikongressen ska besluta om.

Vård i tid och efter behov

 • Kortare köer genom fler anställda
 • Vård i tid
 • Stoppa gräddfiler och kommersialisering. Vårdgivare med regionala avtal ska förhindras ha avtal också med försäkringsbolag. Akutsjukhus och 1177 ska drivas i offentlig regi. Aggressiv vårdmarknadsföring ska stoppas

En äldreomsorg i världsklass

 • En historisk utbyggnad
 • En ny äldreomsorgslag
 • Äldreomsorgslyft och språkträning
 • Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor

En lärorik och stimulerande uppväxt

 • Allmän förskola från två års ålder med automatiskt erbjudande om förskoleplats
 • Utvidgad rätt till fritids, oberoende av föräldrarnas sysselsättning
 • Stärkt språkutvecklande arbete i förskolan och tydliga
 • Krav på svenskkunskaper för pedagogisk personal

Vi ska bygga landet med kunskap

 • Mer tid för att lära sig mer
 • Skolan ska vara som starkast där utmaningarna är som tuffast
 • Förbjud vinstuttag ur skolan
 • Samhället ska ha kontroll över skolans utveckling
 • Skolpengen ska vara rättvis och ta större hänsyn till fasta kostnader
 • Ett rättvist skolval för alla

Se pressträffen i efterhand här Länk till annan webbplats. och läs mer här Länk till annan webbplats..

Presskontakt:

Johannes Svensson, pressekreterare Socialdemokraterna

076–7665326, johannes.svensson@socialdemokraterna.se

Uppdaterades senaste: