Kultur

För ett kreativt och demokratiskt Sverige

Konsten och kulturen bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Socialdemokraterna ser kulturen som en viktig del av välfärden. Investeringar i kultur banar väg för nya jobb i de kreativa näringarna.

Socialdemokraterna vill:

 • utveckla kulturlivet i hela landet och öka stödet till allmänna samlingslokaler och mötesplatser
 • öka anslagen till kultursamverkansmodellen
 • införa fri entré till regionala museer
 • utveckla konstnärernas villkor
 • utveckla kultur- och musikskolan

Kultur för ett levande Sverige

Kulturens ställning är ett mått på samhällets värdighet. I detta arbete har den idéburna folkbildningen en central roll.

Kulturen har ett egenvärde. Den konstnärliga friheten är en förutsättning för den kreativa processen och att garantera denna frihet är politikens viktigaste uppgift.

Kulturen tillför människan unika värden, ger perspektiv på och förståelse för det egna livet och omvärlden. På så sätt bidrar kulturen till både individers och samhällens utveckling.

Därför är det professionella kulturlivet, de utövande konstnärerna, civilsamhället och de statliga kulturinstitutionerna så viktiga. Kultur är en del av vår välfärd och därför ska vi ha en stark statlig kulturpolitik i Sverige som ser till att alla kan delta i och ta del av kultur, i hela landet – detta är en del av den svenska modellen.

Sverige behöver mer, inte mindre, kreativitet för att lösa de komplexa utmaningar vi står inför. Investeringar i kultur skapar ett rikare och starkare samhälle och banar väg för nya jobb, både inom och utanför de kreativa näringarna.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

 • ökat kulturbudgeten med 745 miljoner kronor – den största ökningen någonsin
 • återinfört fri entré på statliga museer
 • satsat på musik- och kulturskolan för att möjliggöra lägre avgifter
 • satsat på den fria konsten och förbättrat de kulturellt yrkesverksammas villkor
 • satsat på bibliotek och läsfrämjande insatser
 • tagit fram ett kulturpolitiskt program Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.