Kyrkoval 2021

#Gör en liten grej

Du kan göra en liten grej för kvinnors rätt, klimat, schysta villkor och mot främlingsfientlighet och diskriminering som bara tar några minuter av din tid. Rösta senast 19 september.


Högerextrema krafter, med Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige i spetsen, mobiliserar för att göra kyrkan till en plattform för sitt nationalistiskt färgade kulturkrig.

  • De vill dra ner på arbetet med integration och dialog med andra religiösa grupper.
  • De vill avveckla Svenska kyrkans långsiktiga klimatarbete.
  • De vill bromsa jämställdhetsarbetet. De är t.ex. oroliga för att alltfler kvinnor har sökt sig till prästutbildningarna.
  • De vill försvåra för HBTQI personer att inkluderas i den Svenska kyrkan.

Din röst är avgörande. Gör en liten men viktig insats för klimat, jämlikhet och jämställdhet, rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet!

Vi vill att Svenska kyrkan:

  • ska vara jämställd, motverka diskriminering och ha fler kvinnor på ledande befattningar.
  • också framöver ska vara en plats för alla att vigas, oavsett sexuell läggning, och att alla präster ska vilja viga alla.
  • ska vara ett föredöme som arbetsgivare och ställa krav på kollektivavtal, även för underleverantörer.
  • ska ta sitt ansvar för klimatet och aktivt bidra till omställningen.

Så röstar du i Kyrkovalet

Hur vet man hur man ska rösta i Kyrkovalet? Var röstar man? Vem får rösta? Här förklarar vi hur du gör för att rösta. I år är det extra fördelaktigt att använda sig av förtidsröstning för dig som vill undvika folksamlingar.

Lär dig mer om Kyrkovalet och engagera dig!

En kyrka för alla - eller bara vissa?

Klicka här för att få få veta vad vi tycker är viktigt att stå upp för inför Kyrkovalet 19 september

#En liten grej - mot främlingsfientlighet

Främlingsfientlighet och misstro ska inte få ta över kyrkans värdegrund - Ge ett röstlöfte >>

Därför ska du rösta i Kyrkovalet

Du som är medlem i Svenska kyrkan har möjlighet att påverka med din röst vilken roll Svenska kyrkan ska ha i vårt samhälle. Vilka större vägval Svenska kyrkan gör har betydelse för vår kulturarv och för våra värderingar som samhälle.

Vad har Socialdemokraterna i Svenska kyrkan att göra?

"En del påstår att Socialdemokraterna inte skulle ha i Svenska kyrkan att göra. En del går så långt som att säga att de som röstar på Socialdemokraterna inte riktigt tillhör kyrkan utan på något konstigt sätt kommer in från sidan." Stefan Löfven

Det finns grupper inom Svenska kyrkan som vill ändra på den öppna demokratin – att endast vissa ska få rösta, och att endast vissa ska få ställa upp i kyrkovalet. Det finns de som grundats i ett motstånd mot kvinnliga präster, men kallar sig opolitiska och det finns de som vill använda Svenska kyrkan till sitt kulturkrig. Men Svenska kyrkan handlar inte om det. Det handlar om en plats som de flesta av oss möter en eller flera gånger i vårt liv. Som finns där som tröst i nöd eller att fira en viktig högtid i livet. Det handlar om att alla ska vara välkomna då.

 

Socialdemokratin har sedan sitt bildande hyst ett stort engagemang för Svenska kyrkan. De första åren präglades av en kamp för religionsfriheten och mot kyrkans ställning som den styrande maktens förlängda arm. Socialdemokratin har genom sitt engagemang bidragit till att Svenska kyrkan steg för steg reformerats från att vara en statens maktkyrka till den demokratiskt förankrade folkkyrka vi ser idag. Denna utveckling har sin rot i övertygelsen om att det inte ska finnas över- och underordning i principen om alla människors lika värde och lika rätt. Det övergripande målet för socialdemokratins engagemang i Svenska kyrkan är därför att slå vakt om den öppna och demokratiska folkkyrkan som står upp för alla människors lika och okränkbara värde.

Läs mer om vår historia i Svenska kyrkan i vårt kyrkopolitiska program!

Ge en gåva

Stötta vårt arbete för en kyrka för alla
genom att skänka till kampfonden.

Bli medlem idag

För varje ny medlem blir vi en
starkare kraft i svensk politik.