Så röstar du i Kyrkovalet

Jesper och Wanja Kyrkoval

Hur vet man hur man ska rösta i Kyrkovalet? Var röstar man? Här förklarar vi hur du gör för att rösta. I år är det extra fördelaktigt att använda sig av förtidsröstning för dig som vill undvika folksamlingar.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med över fem miljoner medlemmar. Mellan den 6–19 september avgör medlemmar med rösträtt vilken inriktning Svenska kyrkan ska ha. Rösträtt har alla medlemmar över 16 år.

Du med rösträtt har tre val att göra, val till;

Kyrkomötet
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och beslutar om frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan.

Stiftsfullmäktige
Stiftsfullmäktige är stiftets (en geografisk region, till exempel Göteborgs stift) högsta beslutande organ.

Kyrkofullmäktige.
Kyrkofullmäktige är församlingens eller, om församlingen ingår i ett pastorat, pastoratets högsta beslutande organ och har bland annat till uppgift att besluta om församlingens mål, riktlinjer och budget.

Senast den 1 september kommer den med rösträtt att ha fått sitt röstkort och mer information om var din vallokal som du lägger din röst i finns. Förtidsröstningen börjar redan den 6 september och du kan rösta fram till valdagen den 19 september.

Här kan du läsa mer om våra företrädare


Valmanifest 2021

Det här tycker vi är viktigt att stå för i kyrkovalet 2021

Din röst spelar roll!

Ge ett röstlöfte så påminner vi dig!

Vad har politik med kyrkan att göra?

Varför Socialdemokraterna? I vårt kyrkopolitiska program kan du läsa om vår historia, vår nutid och våra visioner framåt.