Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

SAMAK:s årsmöte med fokus på den Nordiska modellen

SAMAK, samarbetsorganisationen för de socialdemokratiska partierna och LO i Norden, hade årsmöte i Oslo den 16 januari till 17 januari. Partisekreterare Lena Rådström Baastad och partiledare Stefan Löfven fanns på plats tillsammans med nordens ledare för arbetarrörelsen.

På årsmötet diskuterades bland annat den nordiska modellens framtid och kampen mot social dumpning.

- Vi möter till stor del liknande utmaningar i de nordiska länderna. Utvecklingen av det vi kallar den nordiska modellen är ett bra sätt för att utbyta kunskap och tillsammans ta fram nya lösningar som stärker det egna landet liksom Norden som helhet, säger Lena Rådström Baastad.

- Vårt nordiska samarbete handlar om att skapa jämlikhet och frihet för alla. Det gör vi genom att utveckla den nordiska modellen, säger Stefan Löfven.

Läs SAMAK:s debattartikel om nordiska modellen på aftonbladet.se

Läs SAMAK:s gemensamma uttalanden på samak.info

Uppdaterades senast: