Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Fler sjuksköterskor ska få chansen att bli ännu bättre på sitt jobb

INTERVJU: Idag kom regeringen och Sveriges kommuner och landsting överens om att ge fler sjuksköterskor ekonomiska möjligheter att vidareutbilda sig. Vi tog ett snack med Tobias Ström, från Linköping, om varför han vill utbilda sig till sjuksköterska med inriktning mot anestesi.

Hur kommer det sig att du vill specialisera dig?
För mig är det viktigt att ha en bra utbildning som grund. Hittills har anestesiprogrammet varit en givande och utmanande utbildning. Jag ser fram emot att bli färdig i sommar. Sjuksköterskeyrket är omväxlande och meningsfullt, ett fantastiskt jobb som jag varmt kan rekommendera.

Vad tycker du om studielön för att specialisera sig? Varför är studielön viktigt?
Bristen på specialistsjuksköterskor är stor och idag är det inte alla som får betald utbildning. Studielön är viktigt för att locka fler sjuksköterskor att vidareutbilda sig. Varje år minskar antalet specialistsjuksköterskor i Sverige och bristen på specialister blir bara större och större. Många sjuksköterskor har redan CSN-lån från grundutbildningen och kanske en livssituation som inte tillåter utebliven eller minskad inkomst, vilket gör det svårt för till exempel ensamstående och småbarnsföräldrar. Detta skapar ett stort motstånd att vilja specialisera sig, framförallt eftersom lönesteget till specialist inte känns ekonomiskt lockande som det ser ut idag. Ur ett större perspektiv är betald specialistutbildning viktigt för att öka kvalitén i vården och för att öka patientsäkerheten.

Du har studielön idag, hur väl fungerar det?
Jag har avtal med ett sjukhus som betalar ut studielön under min utbildning mot att jag förbinder mig att arbeta där i två år efter examen. Studielönen motsvarar ca 60 % av min lön, detta fungerar bra för mig eftersom jag lever i samboförhållande och är barnlös. Tack vare min studielön kan jag fokusera på studierna och lär mig nog mer än om jag skulle känna mig pressad att jobba extra för att ha råd med hyran.

Vad är viktigast för dig som vårdpersonal för att kunna klara ditt jobb?
Tillräckligt med sjuksköterskor för att kunna hantera arbetsbelastningen, lön och löneutveckling som motsvarar mitt arbete och ansvar, balans mellan krav och kontroll i min arbetssituation, det måste finnas utrymme för återhämtning för att kunna utföra ett bra och patientsäkert arbete utan att äventyra min egen hälsa.

Vad önskade du förändrades i sjukvården för att förbättra för patienter och personal?
Det finns tyvärr mycket att diskutera när det kommer till sjuksköterskans arbetssituation idag. Nu när det är kompetensutveckling vi talar om så är AST, akademisk specialisttjänstgöring, ett bra första steg. Vidare är det viktigt att på fler sätt göra sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeyrket mer attraktivt, tänker främst på arbetsmiljö, belastning, lön, och villkor. Ständig övertid, utebliven lunch och inte ens tid att gå på toaletten när man behöver är tyvärr en realitet för många sjuksköterskor idag. En sådan realitet ger varken förutsättningar att behålla kompetent personal eller att attrahera nya talanger till ett yrke som är centralt för den svenska välfärden.

Fakta om överenskommelsen

  • Totalt får Sveriges regioner och landsting 300 miljoner kronor att dela på av professionsmiljarden. Pengarna kan användas för att ge medarbetare möjlighet att kombinera studier med arbete genom utbildningsanställningar och olika former av utbildningsförmåner, som delvis eller full lön under studierna och bidrag till resor.
  • Brist på specialistsjuksköterskor är en av de vanligaste orsakerna bakom väntetiderna i vården och många sjuksköterskor har en tuff arbetsmiljö.

Uppdaterades senast: