Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Regeringen presenterar förslag till klimatpolitiskt ramverk

Det klimatpolitiska ramverket är ett vallöfte som Socialdemokraterna nu infriar. Det innebär att sju partier förhandlat fram hur Sverige ska arbeta med klimatpolitiken fram till 2045 och är överens om vilka mål som ska gälla. Syftet är att ge människor och företag långsiktiga signaler som tryggar investeringar i det hållbara samhällsbygget.

– Klimatlagen är historisk och innebär ett epokskifte för Sverige. Det här är den viktigaste reform som vår generations politiker kommer att göra för våra barn och barnbarn, sade statsminister Stefan Löfven på presskonferensen.

Ramverket innehåller klimatmål, en klimatlag som reglerar hur regeringen ska arbeta och ett oberoende klimatpolitiskt råd. Rådet ska granska regeringens politik och se till att alla politikområden strävar mot klimatmålen.

– Vi ska fortsätta vara ett land som tar vårt ansvar för att hantera utmaningarna och möjligheterna i spåren av ett förändrat klimat. Sverige tar ledarskap för att stoppa klimatförändringen och att bygga jobb och välfärd hållbart, säger Matilda Ernkrans, socialdemokraternas klimatpolitiska talesperson och ordförande i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott.

Regeringens ambitiösa klimatpolitiska ramverk gör att Sverige med stolthet kan klara Parisavtalets mål. Målen i ramverket innebär bl.a. att Sverige 2045 ska ha minskat klimatutsläppen med 85 procent och att transportsektorn ska ha minskat utsläppen med 70 procent redan till 2030. Förslagen följer det förslag som miljömålsberedningen lämnat till regeringen och som alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna ställt sig bakom.

Mer information: regeringen.se

Uppdaterades senast: