Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Fortsatt stark arbetsmarknad

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson kunde i dag meddela att den svenska arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas starkt. Antalet sysselsatta har ökat med 150 000 sedan regeringen tillträdde 2014. 70 procent av sysselsättningsökningen har tillkommit bland utrikes födda.

– Vi ser en positiv utveckling på svensk arbetsmarknad, särskilt bland unga. Regeringen kommer att nå 90-dagarsgarantin under mandatperioden, säger Ylva Johansson.

För att 90-dagarsgarantin ska nås menar Johannson att krävs det ett strategiskt arbete med fokus på att fler unga ska få en färdig gymnasieutbildning och samarbete mellan kommuner och arbetsförmedlingen.

Samtidigt har vi flera utmaningar framför oss. Johansson lyfter matchning på arbetsmarknaden och att få ut fler nyanlända i arbete.

– De största utmaningarna just nu handlar om utbildning för att de lediga jobben ska kunna tillsättas och insatser för att de många nyanlända ska komma ut på arbetsmarknaden, säger Ylva Johansson.

Läs mer på regeringen.se

Uppdaterades senast: