Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Kunskap i fokus för skolpolitiken

Socialdemokraterna går till kongress i april. Inför kongressen föreslår partistyrelsen en positionsförflyttning i skolpolitiken. Goda studieresultat kommer av hårt arbete och en tro på att alla kan lyckas. Alla elever ska mötas av höga förväntningar, skickliga lärare och arbetsro i klassrummet. Så stärker vi också jämlikheten och ser till att alla skolor är bra skolor.

- Som socialdemokrater har vi precis som andra partier anledning att vara självkritiska över delar av vår skolpolitik bakåt i tiden. Vi har inte tillräckligt lyft fram kunskapsuppdraget. Den tiden är nu förbi, säger partisekreterare Lena Rådström Baastad.

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister berättar om några av nyheterna i förslaget till riktlinjer:

- Det handlar om att skapa mer tid för undervisning, med fler skoldagar, längre skolplikt och krav på att delta i lovskolan för den elev som halkat efter. Vi ska också stärka lärarnas förutsättningar att se till att det är studiero och att fokus är på lärande i klassrummet, säger Anna Ekström.

Läs SVTs intervju om förslaget med Rådström Baastad och Ekström här. Länk till annan webbplats.

Några av nyheterna ur partistyrelsens förslag till riktlinjer:

Fler skoldagar och obligatorisk lovskola

Ingen reform är så viktig som att öka tiden en elev får i skolan tillsammans med en riktigt skicklig lärare. Därför vill vi utöka undervisningstiden i skolan genom fler skoldagar.

För de elever i årskurs 8 och 9 som trots utökad undervisningstid ändå riskerar att inte nå upp till målen är vi beredda att gå ännu längre. För de eleverna ska det vara obligatoriskt att delta i lovskola.

Obligatoriskt gymnasium och skolplikt till 18 år

Gymnasieskolan måste anpassas efter arbetslivet och de krav som arbetsgivare ställer vid anställning i dag och i framtiden. Vi vill därför förena ett obligatoriskt gymnasium och en skolplikt till 18-årsdagen med stödåtgärder och resurser för att möta de som i dag har svårigheter.

Stärkt ledarskap i klassrummet

Vi vill frigöra mer tid för lärarna och ge dem bättre förutsättningar att undervisa och skapa studiero i klassrummet, så att eleverna lär sig mer.

Vi vill också att staten ska ta ett större ansvar för att stärka lärarna i sin ledarroll. Det handlar bland annat genom att se till att lärarna kommer ut bättre förberedda från lärarutbildningen och att de löpande får den fortbildning de behöver för att skapa en lugn klassrumsmiljö med fokus på lärande.


Partistyrelsens förslag till riktlinjer presenteras i sin helhet den 24 februari.

Uppdaterades senast: