Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Socialdemokraterna startar kampanjutvecklingsgrupp

Partisekreterare Lena Rådström Baastad har sammankallat en grupp bestående av lokala s-företrädare som ska vara med och utveckla partiets samtalskampanjer.

- En förutsättning för oss att vinna val som folkrörelseparti är att vi använder oss av våra egna experter i utvecklingsarbetet. Det är i mötet med människor hemma i våra lokalsamhällen som vi utvecklar våra metoder och det vill jag ta vara på., säger Lena Rådström Baastad.

Gruppens uppgift är att höja och förbättra Socialdemokraternas kampanjer såväl mellan valen som i valrörelsen.

- Vi ska ligga i framkant i vårt utåtriktade arbete och för att göra det behöver vi ta nästa steg i att utveckla våra metoder. Mitt mål är att vi ska ha ett kampanjtänk med oss i allt vi gör och att vi är i ständig dialog med människor, säger Lena Rådström Baastad

Kampanjgruppen kommer att samla in och utveckla det bästa metoderna för möten och samtal med människor.

Gruppen består av:

Björn Sundin, sammankallande (Örebro)
Amalia Rud Pedersen (Göteborg)
Anders Österberg (Stockholm)
Elin Ylvasdotter (S-studenter)
Gunilla Johansson (Kalmar)
Niklas Nordström (Luleå)

Uppdaterades senast: