Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Hårdare regler för religiösa friskolor

Alla pojkar och flickor ska ha samma rätt till en bra skolgång oavsett var de är födda, vilka föräldrar de har och vilken religion de tror eller inte tror på. Därför presenterar gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström i dag partistyrelsens förslag om ett hårdare regelverk och skärpt tillsyn för religiösa friskolor.

- Jag vill göra mer för att säkerställa att skolan faktiskt är en mötesplats för alla elever och motverkar traditionella könsmönster. Då behöver vi hårdare regelverk och skärpt tillsyn för att garantera att all undervisning är fri från konfessionella inslag, säger Anna Ekström.

Ett exempel på hur reglerna bör skärpas är att göra det obligatoriskt att anmäla till Skolinspektionen vilken inriktning skolan har. I dag söker huvudmannen enbart tillstånd att starta en fristående skola. Sedan är det frivilligt för huvudmannen att välja om skolan ska ha en konfessionell inriktning eller inte. Det finns inte heller något krav att rapportera in vilken inriktning skolan har. Det här vill partistyrelsen ändra på.

- En annan möjlighet kan vara att se över till vilka inslag skolpengen kan användas. I Sverige finansierar vi alla skolor gemensamt genom att betala skatt, då tycker jag att det är rimligt att ställa krav på hur de pengarna används, så att alla elever får en så bra undervisning som möjligt, inte till något annat, fortsätter Anna Ekström.

Hör en intervju med Anna Ekström på sverigesradio.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Partistyrelsens förslag till riktlinjer inför kongressen presenteras i sin helhet på fredag den 24 februari.

Uppdaterades senast: