• Hem
  • / Nyheter
  • / [2017-03-02] Regeringen återaktiverar värnplikten

02 mars 2017

Regeringen återaktiverar värnplikten

I dag meddelade regeringen att värnplikten ska återaktiveras. Det säkerhetspolitiska läget i Europa och i Sveriges närhet har försämrats över tid, och regeringen vill genom att återaktivera värnplikten säkerställa försvarets personalförsörjning.

Regeringen bedömer att Försvarsmaktens behov av personal i krigsförbanden inte kan tryggas enbart genom den frivilliga rekrytering som skett sedan värnplikten lades vilande 2010. Enligt det nya beslutet ska Försvarsmakten därför planera för att minst 4 000 personer per år ska genomgå grundutbildning med värnplikt under 2018 och 2019.

– Ska vi ha fulla och övade krigsförband så måste det frivilliga systemet kompletteras med värnplikt, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Regeringen anser att det är viktigt att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade operativa förmågan i totalförsvaret. Tillgången till utbildad och övad personal är avgörande för att detta ska kunna uppnås.

Läs mer på regeringen.se

Uppdaterades senaste: 31 juli 2019