Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Regeringen återaktiverar värnplikten

I dag meddelade regeringen att värnplikten ska återaktiveras. Det säkerhetspolitiska läget i Europa och i Sveriges närhet har försämrats över tid, och regeringen vill genom att återaktivera värnplikten säkerställa försvarets personalförsörjning.

Regeringen bedömer att Försvarsmaktens behov av personal i krigsförbanden inte kan tryggas enbart genom den frivilliga rekrytering som skett sedan värnplikten lades vilande 2010. Enligt det nya beslutet ska Försvarsmakten därför planera för att minst 4 000 personer per år ska genomgå grundutbildning med värnplikt under 2018 och 2019.

– Ska vi ha fulla och övade krigsförband så måste det frivilliga systemet kompletteras med värnplikt, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Regeringen anser att det är viktigt att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade operativa förmågan i totalförsvaret. Tillgången till utbildad och övad personal är avgörande för att detta ska kunna uppnås.

Läs mer på regeringen.se

Uppdaterades senast: