Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S fördömer agerandet av Makedoniens president

Vi svenska socialdemokrater fördömer det politiska agerandet av Makedoniens president Ivanov att blockera den klara parlamentariska majoriteten att bilda regering. Presidenten har återigen försatt landet i en djup politisk kris genom en manöver som kan betraktas som ett försök till statskupp.

Vi kräver därför i likhet med EU:s Höga Representant Mogherini "att presidenten reflekterar över vägen framåt, återkallar sitt beslut för landets och medborgarnas skull och som konstitutionen stipulerar: överlåter mandatet till en kandidat som hör till de partier som utgör en majoritet i församlingen" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fd regeringspartiet VMRO-DPMNE under ledning av fd premiärministern Gruevski misslyckades att bilda en koalitionsregering efter valet i december 2016. I en fullt fungerande demokrati vore det naturliga att presidenten då ger mandatet till Socialdemokratiska SDSM som näst största parti att söka bilda regering; något som EU:s höga representant Mogherini underströk är i enlighet med landets konstitution, vilken EU och vi förväntar oss ska respekteras.

Istället krävde President Ivanov att endast en koalition som på förhand kan styrka att de utgör en parlamentarisk majoritet kan ges mandatet att bilda regering. En manöver som inte stipuleras av konstitutionens regler för regeringsbildning, men motiverades med att det ligger i nationens intressen att bringa stabilitet och en säker väg ut ur den politiska krisen.

Detta krav möttes efter att socialdemokratiska SDSM och de Albanska partierna DUI, Allianca och Besa förhandlat fram en överenskommelse. Denna överenskommelse innebar därmed att man säkrat en klar parlamentarisk majoritet av 67 ledamöter av de totalt 120 i parlamentet. SDSM:s partiledare Zoran Zaev presenterade regeringsunderlaget för president Ivanov under måndagen, och förväntades tilldelas mandatet under onsdagen då man uppfyllt alla krav.

Men precis som för ett år sedan då president Ivanov fördjupade krisen genom att bevilja amnesti för alla politiker som ingår i brottsutredningar för valfusk, korruption, olagliga avlyssning och tortyr, så agerade presidenten igen och suspenderade istället de konstitutionella reglerna för regeringsbildning genom en manöver i "nationens intresse" för att blockera den demokratiska processen. Ivanov motiverade att "Makedoniens suveränitet, territoriella integritet och självständighet är under hot" om den parlamentariska majoriteten under Zaev tillåts bilda regering.

Flera av landets ledande juridiska experter, Skaric, Kadriu, Spasov, och Frckoski, är eniga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om att presidenten agerat långt utanför sitt ämbete och måste ställas till svars för det. De är tydliga med att Makedonien är en parlamentarisk demokrati, och därmed representerar parlamentet folkets suveränitet, och statsöverhuvudet har ingen rätt att åsidosätta en parlamentarisk majoritet. Utvecklingen är ytterst alarmerande och presidentens förfarande går på tvärs med demokratins grundläggande principer.

Vi svenska socialdemokrater står därför fullt bakom EU:s Kommissionär Johannaes Hahn i hans uppmaning att "samtliga politiska ledare i landet, inklusive presidenten, måste respektera resultatet i de senaste valet. I en demokrati måste man erkänna och respektera parlamentariska majoriteter även om man inte tycker om dem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.".

Precis som Mogherini uttryckte å Stoltenbergs vägnar under torsdagen i Skopje så anser vi att "det är omöjligt att övertyga någon i den demokratiska världen att en majoritet av parlamentsledamöter, som representerar en majoritet av medborgarna i en stat, inte ska tillåtas bilda regering. Det bryter mot demokratins anda, det är oförenligt med demokratins principer... Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster."

Mot bakgrund av det ser vi mycket allvarligt på att regimen och presidenten tillsynes inte skyr några medel att klamra sig kvar vid makten. Vi kräver att presidenten omedelbart återkallar sitt beslut och att samtliga politiska ledare låter den demokratiska processen fortgå och agerar för att ta landet ut ur den politiska krisen istället för att fördjupa den.

Socialdemokraterna i Sverige står fullt bakom vårt systerparti SDSM, Premiärministerkandidaten Zoran Zaev och den breda koalitionen partier i att bygga ett fritt och demokratiskt Makedonien för alla.

- Andrine Winther, internationell sekreterare Socialdemokraterna

Uppdaterades senast: