Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Regeringen sänker pensionärsskatten

Idag kunde Magdalena Andersson och Stefan Löfven meddela att regeringen nu tänker sänka pensionärsskatten för 1,4 miljoner av Sveriges pensionärer. De som varit med och byggt vårt land ska ha en bra pension. Därför har det varit ett vallöfte från oss socialdemokrater att ta itu med den orättvisa pensionärsskatten som de borgerliga införde.

- Regeringens mål är att avskaffa den orättvisa pensionärsskatten, nu tar vi ytterligare ett steg på den inslagna vägen, säger finansminister Magdalena Andersson.

Redan 2016 avskaffade regeringen pensionärsskatten för dem som har det tuffast – de som har pensioner på upp till 10 000 kr i månaden. Men trots detta lever många pensionärer med fortsatt små marginaler. Regeringen prioriterar därför att göra ännu mer för att stärka deras ekonomi.

Fakta

 • Dagens besked innebär att den orättvisa skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare nu tas bort för alla med en inkomst upp till 14 000 kronor i månaden
 • För en ålderspensionär med en pension på 14 000 kronor i månaden kommer skatten sänkas med ca 200 kronor per månad
 • Regeringen har i och med detta slutit skatteklyftan för drygt en halv miljon av Sveriges pensionärer
 • Avsikten är att förslaget ska träda i kraft den 1 januari 2018

Vad har regeringen gjort för pensionärerna sedan valet?

 • Höjt bostadstillägget för de pensionärer som är mest utsatta
 • Infört ett investeringsstöd för att ge kommunerna bättre förutsättningar att bygga bort äldrebostadsbristen
 • Höjt tandvårdsbidraget för personer som är mellan 65 och 74
 • Infört avgiftsfri öppenvård för personer som är 85 år och äldre
 • Stärkt äldreomsorgen, med två miljarder årligen till och med 2018 till mer personal och 200 miljoner i år till kompetensutveckling
 • Sänkt skatten för över en miljon pensionärer – för de med de lägsta pensionerna avskaffades den orättvisa pensionärsskatten helt
 • Inom ramen för riksdagens pensionsgrupp enats om en handlingsplan för jämställda pensioner
 • Tillsatt en utredning som ska se över grundskyddet i pensionssystemet

Uppdaterades senast: