• Hem
  • / Nyheter
  • / [2017-04-06] Satsning på klimatet i vår

Satsning på klimatet i vår

Regeringen satsar 500 miljoner kronor mer nu i vårbudgeten på klimatarbetet. Genom att bli ett fossilfritt välfärdsland skapar vi gröna jobb och en hållbar framtid för kommande generationer. Därför prioriterar regeringen omställningen av Sverige till ett fossilfritt välfärdsland.

– Regeringen har tidigare föreslagit stora tillskott till Klimatklivet. Nu tar vi ytterligare steg och tillför 500 miljoner kronor för år 2017, för att öka takten i klimatomställningen. Det här är mycket viktigt för vår tids ödesfråga. Vi bär alla ett ansvar för att värna om miljön och klimatet, säger finansminister Magdalena Anderson.

Satsningen kommer ingå i Klimatklivet, ett statligt program som medfinansierar lokala och regionala projekt för att minska utsläppen. Projekten handlar oftast om att installera laddningsstationer för elfordon, konvertera från fossilt bränsle till förnybart eller utöka produktion av biogas.

Klimatklivet väntas, med den föreslagna satsningen minska de årliga utsläppen med ca 1,5 miljon ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar en femtedel av de totala årliga utsläppen från alla bensinbilar i Sverige. Det och många fler åtgärder som vi genomför bidrar till att Sverige är ledande i att bekämpa klimathotet.

Uppdaterades senaste: