Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Miljardöverskotten ska gå till välfärden

Kongressen har idag beslutat om politiska riktlinjer för välfärd och ekonomisk politik.

– Skattesänkareran är över och det krävs stora investeringar i välfärden kommande år. Kongressen har idag tydligt visat att det är Socialdemokraterna som genom en ansvarsfull ekonomisk politik är garanten för den svenska välfärden, sa Magdalena Andersson.

Kongressen har beslutat följande:

En ekonomisk politik som säkrar en stark välfärd

 • Översyn av skattesystemet med sikte på en ny skattereform för att långsiktigt säkra skatteintäkterna.
 • Arbetet mot skattefusk, aggressiv skatteplanering och utnyttjande av svart arbetskraft ska stärkas.
 • Det behövs ett regelverk för att stoppa vinstjakten inom vård, skola och omsorg.

Trygg välfärd genom hela livet

 • Steg för individualiserad föräldraförsäkringen ska tas under nästa mandatperiod och en tidsplan ska fasställas.
 • Barnomsorgen ska fungera för alla föräldrar – också de som arbetar oregelbundna tider. Vi vill stärka ekonomin för barnfamiljer.
 • Arbetet för ökad tillgänglighet ska fortsätta. Nya produkter, tjänster, miljöer och program ska utformas så att de kan användas av alla i största möjliga utsträckning.

Respekt för pensionärers arbetsinsats

 • Den orättfärdiga skatteklyftan mellan pensionärer och yrkesverksamma ska avskaffas.
 • Fler behöver ges möjlighet att arbeta längre.
 • Fler ska anställas inom äldreomsorgen och maten till de äldre ska hålla hög kvalité.
 • Vi ser positivt på att utreda hur undersköterska kan bli en skyddad
  yrkestitel/yrkeslegitimation.

Bra vård i hela landet

 • Steg ska tas under nästa mandatperiod för en mer jämlik tandvård där tandhälsan inte är en klassfråga.
 • Sjukhus med högspecialiserad kompetens ska finnas på flera platser i landet med olika specialiteter.
 • Snabbare hjälp ska kunna ges med ny teknik och digitala lösningar.
 • Uppmärksamma och förebygga psykisk ohälsa bland elever. Rätten till likvärdig tillgång till elevhälsa ska prioriteras.

Presskontakt

Gösta Brunnader, pressekreterare hos Magdalena Andersson
070 - 544 28 66

Signhild Petrén, pressekreterare
070 - 636 50 74

Uppdaterades senast: