Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Regeringen tar tag i vårdköerna

I dag tvingas många vänta alldeles för länge på vård. För att säkra att fler ska få vård snabbare inför regeringen nu en patientmiljard för att komma till bukt med vårdköerna. En grundbult i den svenska modellen är en bra sjukvård för alla, oavsett vem du är eller var du bor.

Patientmiljard för snabbare vård

Regeringen satsar i höstens budget en patientmiljard för snabb vård. Den består av två delar: skärpt vårdgaranti i primärvården och patientkontrakt.

Skärpt vårdgaranti innebär i praktiken att dagens vårdgarantigräns på sju dagar i primärvärden ska skärpas, och att patienter ska få snabbare vård – bland annat genom förändrade arbetssätt och bättre tillgänglighet.

Patientkontrakt för dem med omfattade vårdbehov

Patientkontrakten ska säkerställa att patienter med omfattande vårdbehov och flera vårdkontakter får den vård de behöver inom en rimlig tid.
Kontrakten ska bidra till bättre samordning av vård, behandling och förebyggande insatser.

Hur ska pengarna användas?

Pengarna från patientmiljarden ska användas till bland annat ändrade öppettider, nya och utvecklade arbetssätt, rekrytering av personal, digitala kontaktvägar för patienterna och liknande åtgärder som ger patienten en snabbare vård än med dagens vårdgaranti.

Uppdaterades senast: