Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Träff för medlemsvärvning och medlemsutveckling

Är du intresserad av medlemsvärvning och medlemsutveckling? Arbetar du på något sätt med medlemsvärvning och medlemsutveckling på något sätt i ditt partidistrikt?

Den 16 juni bjuder partistyrelsen kansli in till en träff för 1-2 personer per partidistrikt som är intresserade av medlemsvärvning och medlemsutveckling.

På träffen går vi igenom framgångsrika metoder och arbetssätt för medlemsvärvning samt strategi för värvning och välkomnande av medlemmar som kan användas konkret på hemmaplan.

Träffen äger rum fredagen den 16 juni kl 11-18 på Sveavägen 68. Partistyrelsens kansli står för resa till 1-2 personer per partidistrikt. Vill man skicka fler betalar partidistrikten för detta.

Intresserad? Prata med ditt partidistrikt!

Sista anmälningsdag är 1 juni.

Uppdaterades senast: