Träff för medlemsvärvning och medlemsutveckling

Är du intresserad av medlemsvärvning och medlemsutveckling? Arbetar du på något sätt med medlemsvärvning och medlemsutveckling på något sätt i ditt partidistrikt?

Den 16 juni bjuder partistyrelsen kansli in till en träff för 1-2 personer per partidistrikt som är intresserade av medlemsvärvning och medlemsutveckling.

På träffen går vi igenom framgångsrika metoder och arbetssätt för medlemsvärvning samt strategi för värvning och välkomnande av medlemmar som kan användas konkret på hemmaplan.

Träffen äger rum fredagen den 16 juni kl 11-18 på Sveavägen 68. Partistyrelsens kansli står för resa till 1-2 personer per partidistrikt. Vill man skicka fler betalar partidistrikten för detta.

Intresserad? Prata med ditt partidistrikt!

Sista anmälningsdag är 1 juni.

Uppdaterades senaste: