Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Regeringen inför mer idrott i skolan

Vi vet att fysisk aktivitet är bra för barn och ungas skolresultat. Därför föreslår regeringen nu att idrottsundervisningen ska utökas med 100 timmar. Koncentrerat till högstadiet skulle detta kunna innebära en extra idrottslektion per vecka. Utökningen kommer att gälla från och med 2019.

- Vi vet att barn och unga rör sig för lite. Vi vet också att skolan är en nyckelfaktor för att få barn att röra sig mer, och förutom 100 fler timmar idrott och hälsa så ser vi nu till att öka den fysiska aktiviteten även under övriga skoldagen, säger Annika Strandhäll, folkhälso- och idrottsminister.

Regeringens övergripande mål är att alla barn och unga ska röra på sig mer i skolan, även utanför idrottslektionerna. Man har därför gett Skolverket i uppdrag att lämna förslag på hur det ska kunna uppnås.

Viktigt i sammanhanget är också att få fler behöriga idrottlärare och en bättre fungerande kompetensutveckling för dem som redan jobbar inom yrket. Detta ska man uppnå genom att ha en tätare dialog med professionen och andra viktiga aktörer på området.

I linje med tidigare satsningar

Tidigare har regeringen genomfört ett antal viktiga satsningar som syftar till att få barn och unga att röra på sig mer. Bland annat har man gett landets friluftsorganisationer mer pengar och infört ett statsbidrag som kan användas till att fräscha upp gymnastiksalar och duschrum eller till att förbättra utemiljön på förskolor, skolor och fritidshem.

Därutöver har regeringen också infört ett bidrag som skolor kan söka för att blanda in mer fysisk aktivitet i den övriga undervisningen.

Läs mer om satsningarna på regeringen.se

Uppdaterades senast: