Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Andersson: 20 miljarder till välfärden

Idag presenterade finansminister Magdalena Andersson Socialdemokraternas vallöfte inför nästa mandatperiod: minst 20 ytterligare miljarder ska tillföras kommunsektorn för en välfärd av hög kvalitet i hela landet.

Det går bra för svensk ekonomi – de stora underskott som regeringen ärvde av den borgerliga regeringen har vänts till överskott och lägg där till att arbetslösheten sjunker. Men den demografiska utvecklingen visar samtidigt att kraven på välfärden framöver kommer att öka, med en befolkning bestående av fler barn och fler äldre.

För att möta utvecklingen presenterade Magdalena Andersson i dag Socialdemokraternas vallöfte: att använda de framväxande överskotten för att stärka välfärden genom fler undersköterskor, lärare och anställda inom äldreomsorgen i hela landet. Andersson lovade 20 miljarder mer till kommunerna under nästa mandatperiod.

– Tryggheten och jämlikheten ska fortsätta att öka i hela landet. Därför måste vi garantera statliga resurser till välfärden istället för att kommuner och landsting ska tvingas till kraftiga skattehöjningar eller omfattande nedskärningar i verksamheterna, säger Magdalena Andersson.

– I vårt samhällsbygge ska alla ha tillgång till skola, vård och omsorg av högsta kvalitet. Resultaten av regeringens satsningar syns nu i hela landet men mer måste göras för att säkra framtidens välfärd. Resurser finns men det kräver att man väljer att satsa och inte använder överskotten till stora ofinansierade skattesänkningar, säger Magdalena Andersson.

Se presentationen från dagens pressträff (PDF) Pdf, 364.7 kB.

Regeringens välfärdsatsningar under mandatperioden

  • I statens budget för 2017 gjordes med de 10 välfärdsmiljarderna den största förstärkningen av statsbidragen till kommunsektorn någonsin. Sammanlagt innebär regeringens satsningar att skolan, äldreomsorgen och hälso- och sjukvården har förstärkts med nästan 30 miljarder kronor för innevarande år.
  • Inför budgeten 2018 har regeringen presenterat satsningar om ytterligare fem miljarder till de välfärdsverksamheter där behoven är som störst. En miljard ska avsättas för en mer tillgänglig och samordnad vård, patientmiljarden. Två ytterligare sjukvårdsmiljarder ska gå till goda arbetsvillkor och utvecklade arbetssätt för vårdens personal. En och en halv miljard till skolan och en halv miljard till kommuner och landsting för ett ökat arbetsmarknadspolitiskt ansvar.

Uppdaterades senast: