Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Stärkt skydd för studerande vid sjukdom

Idag skickar regeringen ett förslag om stärkt skydd för studerande vid sjukdom på remiss. Förslaget är en del i regeringens arbete för ökad trygghet för Sveriges studerande och innebär att fler studenter får ett bättre skydd om de drabbas av ohälsa och är planerat att genomföras till höstterminen 2018.

– När samhället utvecklas måste också våra regelverk göra det. Vi ska ha moderna trygghetssystem som ger ett bra skydd vid sjukdom, och det måste även gälla studerande, säger socialminister Annika Strandhäll.

Dagens system bygger på att de studenter som tidigare arbetat måste ta ut studiestöd under hela utbildningen för att få sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) skyddad. Så ser inte verkligheten ut för alla studerande. Det får som konsekvens att den som delvis finansierar sina studier själv, eller inte beviljas studiemedel på grund av för hög ålder, inte får sin SGI skyddad och får därmed en sämre ersättning eller ingen ersättning alls om de drabbas av ohälsa och måste avbryta sina studier.

Om förslaget

Förslaget skickas nu på remiss i tre månader till myndigheter och organisationer. Därefter kommer ett skarpt lagförslag läggas. Avsikten är att de nya reglerna ska vara på plats när höstterminen startar 2018.

Läs mer på regeringen.se

Vad är SGI?

Sjukpenninggrundande inkomst, förkortat SGI, är den inkomst som ligger till grund för en rad socialförsäkringsförmåner såsom föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och sjukpenning.
SGI är den inkomst den försäkrade har från förvärvsarbete. Om arbetet upphör, så upphör även SGI.

Källa: regeringen.se

Uppdaterades senast: