Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Regeringen storsatsar på jobben

Fler utrikesfödda måste komma i arbete, och för att företagen ska få tag i rätt utbildad arbetskraft måste vi storsatsa på utbildning. Ungefär så sammanfattas kärnan i den stora jobbsatsningen som regeringen presenterade här om dagen.

Sveriges arbetsmarknad är mycket stark. Nästa år väntas arbetslösheten sjunka till under 6 procent. Sedan regeringen tillträdde har 200 000 fler människor kommit i arbete. Dock kvarstår ett antal utmaningar: företag som inte hittar rätt utbildad arbetskraft, och det faktum att för många utrikesfödda inte kommer i arbete.

Jobben har varit vår främsta prioritering från dag ett och arbetslösheten har inte varit så här låg på nästan tio år. Men mer måste göras för att fler ska få ett jobb - Stefan Löfven

För att komma till rätta med detta presenterade regeringen en arsenal av åtgärder som kommer att finnas med i höstens budget, däribland:

Tydligare krav under etableringen

Bland annat utbildningsplikt för nyanlända samt ett antal insatser för att få fler utrikesfödda kvinnor ut på arbetsmarknaden

32 000 fler utbildningsplatser

Bygga ut kunskapslyftet samt CSN-lån till körkort
Enkelt anställningsstöd
5 olika anställningsstöd blir 1 – på efterfrågan av näringslivet

Sänkt skatt för växande företag

Även aktiebolag och handelsbolag ska ges sänkt arbetsgivaravgift för att anställa en första medarbetare, skattelättnader av personaloptioner m.m.

Läs mer på regeringen.se

Uppdaterades senast: