Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Hela Sverige-satsning: leva, arbeta och driva företag i hela landet

Sverige har under alltför lång tid har haft en centraliseringstrend som inte har varit bra. I ett steg att råda bot på detta satsar regeringen nu 1,2 miljarder kronor under namnet hela Sverige-satsning i budgeten för 2018. Det är satsningar för att förbättra villkoren att leva, arbeta och driva företag runt om i hela Sverige.

Hela Sverige-satsningen innehåller fyra delar. Här kan du läsa en kort sammanfattning av vad respektive del innehåller:

Service och goda levnadsvillkor i hela landet

  • Staten ska vara närvarande i hela landet. Därför satsar regeringen nu pengar på att inrätta statliga servicecenter, och på att Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket ska öppna nya kontor.
  • Kommuner med stora utmaningar får statsbidrag för att utveckla näringsliv och öka tillväxten

Gröna jobb i hela landet

  • Regeringen satsar på enklare vägar till jobb inom gröna näringar. Det finns stora behov inom exempelvis skötsel av vandringsleder och naturreservat. Också slyröjning utmed vägar och järnväg och gallring av skog. Myndigheternas arbete ska syfta till att erbjuda sysselsättning och även att slussa individerna vidare till jobb hos privata aktörer.

Företagande och utbildning i hela landet

  • Regeringen investerar för att samtliga län ska ha regionala exportcentra så att företag runt om i hela landet ska ges möjlighet att kunna nå fler kunder på världsmarknaden. Regeringen tillför också 200 miljoner kronor till Norrlandsfonden för att säkerställa långsiktig kapacitet att erbjuda marknadskompletterande lån till företag i norra Sverige.
  • Därutöver ges även ett stöd för industrin på regional nivå, främst med fokus på digitalisering. Samtidigt gör regeringen en investering för att förbättra internet i glesbygd genom en höjd miniminivå för internethastighet för dem som har sämst internetuppkoppling.

Infrastruktur – bättre vägar och kollektivtrafik i hela landet

  • Regeringen satsar 2018 totalt 235 miljoner kronor på att förbättra vägar och kollektivtrafik i hela landet.

Läs mer om satsningarna på regeringen.se

Uppdaterades senast: