Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Regeringen satsar stort på ökad trygghet

I dag meddelade Stefan Löfven och justitieminister Morgan Johansson att regeringen satsar 750 miljoner kronor 2018 för att stärka rättsväsendet och öka tryggheten i samhället. Konkret handlar det om mer pengar till bland andra Tullen, Säpo och Kriminalvården. Dessutom ökade insatser mot hedersvåld och våldsbejakande extremism.

Den stora satsningen på polisen som kommer nästa år kräver en förstärkning av hela rättskedjan. Därför investerar regeringen cirka 750 miljoner kronor under 2018 för att förstärka rättsväsendet och öka tryggheten.

Sverige ska vara ett tryggt land för alla. Det kräver att alla goda krafter har de resurser de behöver för att bekämpa brotten och dess orsaker. Det ska vi se till. - Stefan Löfven

Bekämpa hedersvåld och våldsbejakande extremism

Regeringen gör också stora satsningar på att bekämpa hedersvåld och våldsbejakande extremism. Den 1 januari 2018 inrättas ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism.

– Vi måste satsa på kunskapsuppbyggnad inom såväl arbetet mot hedersförtyck som mot våldsbejakande extremism. Den nya centret har en uttalad ambition att stödja de lokala aktörerna, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Vart går pengarna?

  • Satsningarna innebär att Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Tullverket, Statens Institutionsstyrelse och SOS Alarm får mer pengar.
  • Regeringen investerar 100 miljoner kronor 2018 för att bekämpa hedersförtryck och inrättar från den 1 januari 2018 ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism.

Läs mer på regeringen.se

Uppdaterades senast: