Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Regeringen fördubblar tandvårdsbidraget

Regeringen levererade idag ytterligare en kraftfull åtgärd för att öka jämlikheten i vårt land. Den här gången handlar det om en fördubbling av det allmänna tandvårdsbidraget.

Tänderna är en klassfråga, och därför var det med stor entusiasm som socialminister Annika Strandhäll idag kunde presentera en konkret satsning på tandhälsa i den kommande budgeten. Tandvårdbidraget för unga vuxna och äldre fördubblas från 300 kr till 600 kr per år.

- Du ska inte behöva gå med en klump i magen av ekonomisk oro inför nästa tandvårdsbesök. Välfärden ska ställa upp när du behöver den, säger socialminister Annika Standhäll.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen är fast besluten om att den starka ekonomin i Sverige ska komma alla till dels. Med hjälp av mer jämlikhet utvecklar vi den svenska modellen.

Fakta

  • Det allmänna tandvårdsbidraget för alla fördubblas, med syftet att det ska bli billigare att gå till tandläkaren och därigenom stimulera regelbundna besök.
  • Detta innebär att personer mellan 30 och 64 år får ett allmänt tandvårdsbidrag på 300 kr per år och att personer mellan 22 och 29 samt 65 år eller äldre får ett allmänt tandvårdsbidrag på 600 kr per år.
  • Höjningen börjar gälla från och med den 15 april 2018.

Uppdaterades senast: