• Hem
  • / Nyheter
  • / [2017-10-24] Regeringen drivande i förändring av EU:s utstationeringsdirektiv

24 oktober 2017

Regeringen drivande i förändring av EU:s utstationeringsdirektiv

Efter att regeringen drivit på hårt i EU i frågan om utstationerad arbetskraft har unionen nu beslutat att ändra reglerna. Principen som nu ska gälla inom EU är lika lön för lika arbete på samma arbetsplats.

I EU finns omkring 2 miljoner utstationerade arbetstagare. Utstationerad är den som arbetar i ett annat land än det egna. Hittills har utstationerade enbart varit garanterade minimilön i värdlandet. Det betyder att två personer som utför samma arbetsuppgift på samma arbetsplats kan få helt olika lön för sitt arbete.

Regeringen har nu efter idogt arbete varit med om att driva igenom en förändring i EU.

- För utländsk arbetskraft i Sverige betyder det bättre lön och ökad trygghet. För svenska arbetare betyder det att oseriösa företagare får svårare att dumpa löner och villkor genom osund konkurrens, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Uppdaterades senaste: 02 augusti 2019