Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Satsningar för ökad jämställdhet

Socialdemokraternas ambitioner för att öka jämställdheten är höga och Sverige ligger i framkant. Men mer behöver göras, det visar inte minst #metoo-kampanjen och uppropen som fortsätter komma i bransch efter bransch.

Regeringen gör stora satsningar för att öka jämställdheten. Bland annat satsar man 1 miljard för att motverka och förebygga mäns våld mot kvinnor och sexuella handlingar som begås utan samtycke görs straffbara. Regeringen ändrar också examensbeskrivningarna i högskoleförordningen för de utbildningar där det är mest angeläget och där de studerande i sina framtida yrken kommer att möta våldsutövare och våldsutsatta.

"Mäns våld mot kvinnor måste upphöra"

- Regeringen gör stora satsningar för ett jämställt samhälle fritt från våld. I januari öppnar Jämställdhetsmyndigheten i Göteborg, det innebär att vi kommer bort från kortsiktiga, tillfälliga projekt för att istället satsa på långsiktig och strategisk myndighetsstyrning inom jämställdhetsområdet, precis som inom alla andra politikområden. Mäns våld mot kvinnor måste upphöra, därför har vi beslutat om en 10-årig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor – vi står för ett perspektivskifte. Allt för mycket av samhällets resurser har gått till att ta hand om konsekvenserna av mäns våld. Målsättningen måste vara att slaget aldrig ska utdelas och våldtäkten ska aldrig ske, säger Åsa Regnér, jämställdhetsminister.

S är ett feministiskt parti

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti och jämställdhetsarbetet genomsyrar vår politik. Frågor om ökad anställningstrygghet, förbättrad arbetsmiljö, jämställda löner och ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen står högt på dagordningen.

- Vi vill åstadkomma jämställd förändring och metoo-kampanjen visar att vi har mycket kvar att göra både i samhället och i vårt eget parti. Jag hoppas att det här ska leda till att fler ska vilja engagera sig och driva jämställdhetsfrågorna med oss. Ju fler som går med i Socialdemokraterna och vill driva det här arbetet tillsammans med oss desto mer kan vi åstadkomma, säger Lena Rådström Baastad, partisekreterare.

Mer info

Läs mer om S politik på området Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om hur regeringen arbetar för att skapa mer jämställdhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bli medlem i S redan idag

Bli medlem i partiet Länk till annan webbplats. och var med oss i kampen för ett mer jämlikt och jämställt Sverige!

Uppdaterades senast: