• Hem
  • / Nyheter
  • / [2017-11-08] Åtgärder mot internationella stöldligor

08 november 2017

Åtgärder mot internationella stöldligor

Stölder och inbrott ställer till stor skada, inte minst på den svenska landsbygden. Det handlar om vanligt folk som får sina ägodelar stulna och sina bostäder förstörda. Ofta är det internationella stöldligor som ligger bakom. Justitieminister Morgan Johansson ska nu ta fram åtgärder för att bekämpa ligorna.

– Man ska känna sig trygg var än man bor i landet. Ute på landsbygden är det vanligt med internationella ligor som står för hälften av bostadsinbrotten och majoriteten av stölder av jordbruksmaskiner som sedan tas ur landet. Det måste få ett stopp, säger Stefan Löfven.

Senast i februari 2018 kommer justitieministern att prensentera åtgärder. Därtill kommer Polisen, Tullverket och Kustbevakningen få i uppdrag att analysera hur även de kan förbättra sin samverkan för att bekämpa ligorna.

Internationellt samarbete mot internationella ligor

Enligt polisen har stöldligorna ofta sin bas i Litauen, Polen, Rumänien och andra baltiska eller östeuropeiska länder. Regeringen kommer att kontakta regeringarna i länder som utgör bas för ligor som opererar i Sverige för att få till stånd bättre samverkan med svenska myndigheter.

Regeringen kommer också att lyfta frågorna i EU:s ministerråd.

Uppdaterades senaste: 02 augusti 2019