Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Åtgärdspaket kring LSS

Regeringen tänker nu ta fram ett förslag till lagändring som innebär ett återställande av tidigare ordning så att assistans ska kunna beviljas för väntetid, beredskap och tid mellan insatser.

Läs mer om vår funktionshinderpolitik ->

"De senaste årens praxisutveckling på assistansens område har förändrat situationen snabbt för både enskilda individer och kommuner. Vi har nu hamnat i en situation där många upplever rättspraxis som oförutsägbar och svårförståelig och assistansen inte kan utföras så som det är tänkt. Det skapar oro hos brukare och deras nära, men innebär också en fara för assistansersättningens legitimitet i stort" skriver Åsa Regnér i en debattartikel i Aftonbladet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lagändringar för att skapa mer förutsägbarhet

För att skapa förutsägbarhet i rätten till assistansersättning, ge kommunerna bättre möjlighet att ta sitt fulla ansvar för personer med funktionsnedsättningar och ge LSS-utredningen utrymme att arbeta mer långsiktigt med frågan föreslår regeringen fyra lagändringar:

  • Assistans föreslås, som tidigare var fallet, kunna beviljas för väntetid, beredskap och tid mellan insatser. Det innebär ett återställande av tidigare ordning.
  • Lagen föreslås ändras tillfälligt så att Försäkringskassan, i avvaktan på LSS-utredningens betänkande, inte ska ha lagstadgad skyldighet att göra tvåårsomprövningar. Därmed skapas lugn för assistansberättigade och bättre planeringsförutsättningar för kommunerna. Lagändringen är tillfällig. Frågan om tvåårsomprövningarna hanteras i samband med att utredningen tas om hand och regeringen tar fram en ny inriktning.
  • Kommunerna föreslås genom en lagändring få förtydligat ansvar att informera om rättigheterna enligt LSS för de personer som får avslag eller indrag av assistansersättning från Försäkringskassan.
  • Enskilda som har beviljats assistansersättning med ett högre timbelopp föreslås kunna få täckning för sina kostnader även då kostnaderna varierar mer över tid.

Läs hela Åsa Regnérs debattartikel på aftonbladet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer också på regeringen.se

Uppdaterades senast: