Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Överenskommelse om det fortsatta arbetet med migrationsfrågorna

Vid en pressträff idag presenterade den socialdemokratiskt ledda regeringen genom Ylva Johansson, Heléne Fritzon och Miljöpartiets båda språkrör inriktningen för några frågor på migrationsområdet.

Ordning och reda i migrationspolitiken

Regeringen har den här mandatperioden gjort nödvändigt arbete med att förändra och ta ansvar för migrationspolitiken. Beslut har fattats för att kraftigt minska antalet asylsökande, se till att mottagandet fungerar och för en mer jämn fördelning inom EU. Den politiken ligger fast.

Det ska vara ordning och reda i migrationspolitiken. Den tillfälliga lagen ska fortsätta gälla fram till 2019.

Justering föreslås

På ett område föreslår regeringen en justering för att hantera oönskade konsekvenser av den förändrade lagstiftningen. För en del av de personer som kom till Sverige som minderåriga innan förändringen av migrationspolitiken har de långa handläggningstiderna inneburit att de hunnit bli myndiga under väntetiden.

Regeringen föreslår att ensamkommande minderåriga som kom till Sverige innan 25 november 2015, där handläggningstiden varit mer än 15 månader och som hunnit fylla 18 under den tiden ska få möjlighet till en ny prövning. De ska också få möjlighet att beviljas tillfälligt uppehållstillstånd för att slutföra en gymnasieutbildning. Det kommer att göras en individuell prövning i varje enskilt ärende.

Ny prövning – inte amnesti

Det är en ny prövning som ska göras – inte en amnesti. Regeringen håller fast vid att det är tillfälliga uppehållstillstånd som gäller, precis som för de flesta andra som får sin sak prövad idag. Lagen ska gälla lika för alla.

Förslaget till denna förändring i den tillfälliga lagen kommer att läggas fram till de riksdagspartier som deltog i den migrationspolitiska överenskommelsen hösten 2015.

I propositionen om den lag som gäller till juli 2019 anges att regeringen ska göra en bedömning av behovet av att lagstiftningen ska gälla även under det sista året av giltighetstiden. Regeringens förslag är att den tillfälliga lagen ska fortsätta gälla det tredje året utan övriga förändringar.

Vill förändra EBO

Vidare avser regeringen att reformera asylsökandes möjlighet att bosätta sig på egen hand, det som kallas EBO. Regeringen vill införa en modell för värdigt eget boende för asylsökande. Det kommer att innebära en begränsning av asylsökandes möjlighet att välja eget boende. Boendelösningar idag, där asylsökande lever i extrem trångboddhet i stark koncentration till vissa kommuner och stadsdelar, ska bort.

Läs mer på regeringen.se

Uppdaterades senast: