• Hem
  • / Nyheter
  • / [2017-12-04] Allt fler unga får jobb

04 december 2017

Allt fler unga får jobb

Ungdomsarbetslösheten idag den lägsta på hela 10 år. Och 90-dagarsgarantin som var ett vallöfte från S är nu verklighet – garantin som säger att ingen ung ska gå utan jobb, utbildning eller praktik i mer än 90 dagar.

Lovade att knäcka undgomsarbetslöheten

Under de borgerliga regeringsåren ökade ungdomsarbetslösheten till den grad av Sverige fick EU-bidrag för att stävja den.

Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde har det var av yttersta prioritet att få fler ungdomar i arbete – resultaten vittnar om att regeringens inslagna väg är den rätta.

Stora satsningar på utbildning och investeringar i samhällsbygget är båda bidragande orsaker till att allt fler unga nu får jobb eller andra insatser som för dem närmare arbetsmarknaden.

Vad innebär 90-dagarsgarantin?

  • Garantin är inte något nytt arbetsmarknads­politiskt program utan innebär en bortre gräns för hur länge en ung person som längst ska kunna vara arbetslös innan han eller hon erbjuds ett jobb, en insats som leder till jobb eller en utbildning.
  • Garantin omfattar alla ungdomar mellan 16-24 år, inklusive ungdomar med funktionsvariation.
  • Arbetsförmedlingens utgångspunkt är rätt insats till rätt person i rätt tid. Vad en ungdom får för insats inom 90-dagarsgarantin kan därför variera. Fokus ligger dock ofta på studier.

Uppdaterades senaste: 02 augusti 2019