Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Allt fler unga får jobb

Ungdomsarbetslösheten idag den lägsta på hela 10 år. Och 90-dagarsgarantin som var ett vallöfte från S är nu verklighet – garantin som säger att ingen ung ska gå utan jobb, utbildning eller praktik i mer än 90 dagar.

Lovade att knäcka undgomsarbetslöheten

Under de borgerliga regeringsåren ökade ungdomsarbetslösheten till den grad av Sverige fick EU-bidrag för att stävja den.

Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde har det var av yttersta prioritet att få fler ungdomar i arbete – resultaten vittnar om att regeringens inslagna väg är den rätta.

Stora satsningar på utbildning och investeringar i samhällsbygget är båda bidragande orsaker till att allt fler unga nu får jobb eller andra insatser som för dem närmare arbetsmarknaden.

Vad innebär 90-dagarsgarantin?

  • Garantin är inte något nytt arbetsmarknads­politiskt program utan innebär en bortre gräns för hur länge en ung person som längst ska kunna vara arbetslös innan han eller hon erbjuds ett jobb, en insats som leder till jobb eller en utbildning.
  • Garantin omfattar alla ungdomar mellan 16-24 år, inklusive ungdomar med funktionsvariation.
  • Arbetsförmedlingens utgångspunkt är rätt insats till rätt person i rätt tid. Vad en ungdom får för insats inom 90-dagarsgarantin kan därför variera. Fokus ligger dock ofta på studier.

Uppdaterades senast: