• Hem
  • / Nyheter
  • / [2017-12-11] Svensk skola levererar!

11 december 2017

Svensk skola levererar!

Svenska barn har förbättrad läsförmåga enligt PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study, en internationell studie som undersöker läsförmågan hos elever i årskurs 4.

Studien försöker förklara och förstå trender och skillnader mellan olika länder när det gäller läsförmåga mot bakgrund av skolans organisation, lärares undervisning samt elevernas situation och attityder. Under våren 2016 genomfördes studien i ungefär 50 länder, och Sverige deltog för fjärde gången.

Sverige fick det bästa resultatet sedan 2001 och ligger nu med på tio-i-topp bland 50 länder i världen. Det är en arbetsseger för landets lärare och elever. Detta är ännu ett kvitto på att regeringen vänt utvecklingen med sjunkande kunskapsresultat.

Nu har 20 000 fler har anställts i skolan sedan 2014 och stora satsningar har gjorts för att barn och unga ska läsa mer. Vi gör det som krävs för att alla elever ska ges förutsättningar att lära sig mer.

Svensk skola är på rätt väg!

Uppdaterades senaste: 02 augusti 2019