Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Regeringen skärper straffrätten mot exploatering och människohandel

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att gärningsmän ska kunna fällas för ett nytt brott, människoexploatering. Brottet träffar de som exploaterar personer i arbete eller tiggeri. Dessutom skärps straffen för människohandel och koppleri.

Utsatta människor utnyttjas

Antalet personer som exploateras genom arbete och tiggeri har ökat de senaste åren. Ofta utnyttjas människor som lever i svår fattigdom i sina hemländer och som har sökt sig till Sverige i hopp om att hitta sätt att försörja sig.

För att komma åt de som exploaterar andra införs ett nytt gradindelat brott, människoexploatering. För exploatering som till exempel sker inom ramen för ett organiserat nätverk kan gärningsmän dömas för grov människoexploatering och riskerar då upp till tio års fängelse.

Om förslaget

Regeringens förslag tar sikte på gärningsmän som exploaterar människors utsatthet och till exempel utnyttjar dem i tiggeri. Det är de som utnyttjar, inte de som utnyttjas, som riskerar att straffas.

I lagrådsremissen föreslår regeringen även bland annat

  • att straffskalan för människoexploatering ska vara fängelse i högst fyra år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst två och högst tio år,
  • att brottet människohandel förtydligas för att komma till rätta med svårigheter i tillämpningen så att fler ska kunna fällas för brott,
  • att straffansvaret för människohandel med barn ska gälla även vid oaktsamhet i fråga om barnets ålder,
  • att minimistraffet för människohandel som bedöms som mindre grovt skärps från fängelseminimum om fjorton dagar till fängelse i sex månader, och
  • att maximistraffet för grovt koppleri skärps från åtta till tio års fängelse.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Uppdaterades senast: